Deň otvorených dverí

Autor: Admin <vecera(at)brezova.sk>, Téma: 2007_06(jún), Vydané dňa: 21. 07. 2007

ZUŠKA opäť, ako po iné roky, otvorila svoje dvere deťom, ktoré by mali záujem dozvedieť sa niečo viac z oblasti umenia. A nielen dozvedieť sa, ale v budúcnosti byť aj samy jeho aspoň malinkou súčasťou. V utorok 5. 6. navštívili našu školu škôlkari a prváčikovia, aby sme my učitelia a žiaci zo ZUŠ im porozprávali, predviedli a ukázali, čo všetko sa môžu v našej škole naučiť.

V triede TO p. uč. Poláková a jej žiaci predviedli, ako sa tancuje čardáš a prezradili deťom, z akých častí sa skladá brezovský mužský a ženský kroj. U p. uč. Koníkovej, v triede VO, sa ocitli v kráľovstve, ktoré zakliala zlá ježibaba, ukradla všetky farby a tak deti usilovne kreslili čo možno najfarebnejšie obrázky, aby sa im podarilo kráľovstvo zachrániť. V triede keramiky sa dozvedeli, aké rôzne techniky deti s p. uč. Kováčom používajú a pozreli si ukážku točenia na hrnčiarskom kruhu.
Učitelia a žiaci z HO sa rozdelili podľa spôsobu a techniky hrania na hudobných nástrojoch. Predviedli a porozprávali deťom, akým spôsobom sa ktorý nástroj rozozvučí. Pomocou ľudových a detských pesničiek postupne deti získavali predstavu, ako znejú nástroje dychové v triede p. uč. Petruchovej a p. uč. Hasu, klávesové v triede p. uč. Šebestovej a p. uč. Adamcovej a nástroje strunové v triede p. uč. Michalca a p. uč. Hašanovej. Že tieto nové zážitky deti hltavo do seba vstrebávali, sme cítili z ich rozžiarených očiek, výkresov, ktoré hrali všetkými farbami a počuli z pesničiek, ktoré spievali spolu s našimi žiakmi., len čo počuli prvé tóny hranej piesne. Potešili sa i sladkosti, ktorú nám venoval pre zúčastnené deti náš zriaďovateľ, mesto Brezová.
Dúfame, že Deň otvorených dverí v deťoch zanechá pocity, ktoré ich privedú opäť k nám, pre získanie umeleckých vedomostí a zručností, do našej školy. Alebo v budúcnosti aspoň ako pasívnych divákov a poslucháčov. Škoda len, že pre časovú stiesnenosť vymedzenú vyučovacím časom a inými aktivitami školy i MŠ, sme mali veľmi malý časový priestor sa deťom, ako z MŠ, tak i zo ZŠ, viac povenovať. Myslíme si, že táto motivácia by nemala ostať osamelá a že by aj častejšie navštevovanie nami avizovaných výstav a akcií bolo pre deti všetkých vekových kategórií prospešné. Veď vedieť oceniť to, čo druhý robí pre seba i pre ostatných navyše, je tiež dôležitým výchovným momentom. Čo vy na to, kolegovia, ale hlavne rodičia ?
 
Anna Hašanová