Záverečné slovo

Autor: Admin <vecera(at)brezova.sk>, Téma: 2007_06(jún), Vydané dňa: 23. 07. 2007

My, absolventi 2007 zo ZUŠ Brezová, by sme radi poďakovali našim =) drahým (= učiteľom za trpezlivosť, ktorú nám preukazovali počas celého nášho štúdia. Ešte sa budeme dlho čudovať, že naši učitelia neohluchli z toľkých falošných tónov a neprišli o nervy pri našich „podarených“ vystúpeniach. Nejedenkrát sa udivene pozerali na naše „umelecké“ diela, ktorým ani sám autor nerozumel. A sme radi, že naša ZUŠ- ka po toľkých tanečných výkonoch stojí na svojom mieste.

Vzťahy medzi učiteľmi a nami, žiakmi, boli dobré, také ako by mali byť. To želáme aj Vám, ostatným ZUŠ-károm: dobré vzťahy s učiteľmi, vytrvalosť, usilovnosť a zážitok z absolvovania (hlavne po ňom), ten stojí zato. A Vám, milí učitelia, Vám želáme najmä pevné nervy s tými „podarenými“ žiakmi. 
Ďakujeme Vám!                                                                  
 
Barča, Maca, Verča