Spomíname (august 2007)

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2007_08(august), Vydané dňa: 13. 09. 2007

Láska je v spomienke,
spomienka v žiali,
odišiel nám ten,
koho sme milovali.
Dňa 16. augusta 2007 uplynulo 18 rokov od smrti nášho drahého otca a starého otca Jána Dodrva z Brezovej pod Bradlom.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína dcéra Alena s rodinouSú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 4. septembra 2007 si pripomeniem 25. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka, kmotra, švagra, brata a krstného otca Štefana Batku z Brezovej pod Bradlom.
Kto ste ho poznali a mali radi, s úctou a láskou spomínajte s nami.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok!To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala

a tiché spomínanie.
Dňa 4. 9. sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny nášho drahého manžela, otca a starého otca Jána Račka. S láskou a úctou naňho spomína manželka a dcéry s rodinami.
Spomínajte s nami
Odišli, ale navždy zostali v srdciach tých,
ktorí ich mali radi.
Dňa 8. septembra 2007 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a príbuzného Dušana Závodného.
Dňa 23. septembra 2007 bude 35 rokov od smrti nášho drahého manžela, otca a príbuzného Martina Závodného.
S láskou spomínajú ich najbližší a celá rodina