Názory / komentáre

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_04(apríl), Vydané dňa: 18. 05. 2008

Vzhľadom na pokročilý dátum sa chcem spýtať, kedy mesto pristúpi k údržbe a oprave komunikácií, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Ladislav Gavora

Mesto Brezová pod Bradlom v rámci svojej kompetencie bude i tento rok zabezpečovať opravy a údržbu MK achodníkov k.ú. Brezová pod Bradlom v termíne máj až september.

Oddelenie výstavby


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.   
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk