Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_08(august), Zdroj: E. Ušiaková, Vydané dňa: 18. 09. 2008

Nariadením vlády SR č. 336/20008 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, sa zvýšili sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. septembra 2008.Výška dávky sa upravila nasledovne:
- pre jednotlivca bez detí zo sumy 1 680 Sk na 1 760 Sk mesačne,


- pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi z 2 800 Sk na 3 300 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 5 a viac deťmi zo 4 100 Sk na 4 800 Sk mesačne,
- pre dvojicu bez detí zo sumy 2 910 Sk na 3 060 Sk mesačne,
- pre dvojicu s 1 až 4 deťmi zo 4 000 Sk na 4 520 Sk mesačne,
- pre dvojicu s 5 a viac deťmi z 5 360 Sk na 6 060 Sk mesačne.
Nariadením sa upravuje aj výška jedného z príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to príspevku na bývanie:
- pre jednu osobu zo sumy 1 490 Sk na 1 570 Sk mesačne,
- pre jednu a viac osôb zo sumy 2 350 Sk na 2 510 Sk mesačne.

Eva Ušiaková - odd. SŠK