Poďakovania

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2008_10(október), Vydané dňa: 16. 11. 2008

Aj keď si odišiel, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach budeš stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí s nami dňa 14. októbra 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho manžela, otca, starého otca Bohumila Maleka.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina



Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí spolu s nami dňa 9. 10. 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca, pána Jána Dzuráka z Bukovca. Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a za kvetinové dary.
smútiaca manželka a deti s rodinami