Za priateľmi

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Vydané dňa: 19. 12. 2008

Počas prvého adventného týždňa sme sa na mestskom cintoríne rozlúčili s dvoma našimi občanmi Jaroslavom Ciranom /84/ a Jánom Gološincom /70/.
Jaroslav Ciran začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia bol politicky prenasledovaný a väznený. Zostal však nezatrpknutý, priateľský a tolerantný. Vždy hýril optimizmom a radosťou zo života. Celý svoj produktívny život zasvätil práci v miestnom JRD SNP. Jeho koníčkom bolo poľovníctvo, bezmotorové lietanie a funkcionárčil aj vo


futbalovom oddieli.
Ján Gološinec patril k hŕstke ešte žijúcich garbiarov. Keď baranecká koželužna v roku 1980 skončila, našiel si prácu v Kanape. V mladosti súťažne hrával futbal a v športovaní podporoval i svoje deti. V ostatnom čase, než prišla bolesť a utrpenie, venoval sa záhradke v Sade pod Ostriežom. Bol známy svojou ústretovosťou, nezištnosťou a pomocou.
Obaja zosnulí patrili k váženým a známym brezovským rodákom. Česť ich pamiatke !
-C-