Spomíname

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Vydané dňa: 19. 12. 2008

Dňa 19. 11. 2008 uplynul rok, čo sme s rodinou a hŕstkou kamarátov odprevadili na poslednej ceste nášho spolužiaka a môjho najlepšieho kamaráta Zdena Boháčka. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Ľ. Ulrich


pre zväčšenie kliknite na obrázokTen, kto miloval a bol tak milovaný,
nemôže byť zabudnutý.
Dňa 3. 12. 2008 uplynulo 7 rokov, čo nás opustil môj najdrahší manžel, otec, starý a prastarý otec Jaroslav Šlahor.
S láskou a úctou spomínajú a nezabúdajú manželka a synovia s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokKto mal rád, nezabúda,
kto poznal, spomenie si.
Dňa 7.12. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička, švagriná Zdislava Toráková. Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.pre zväčšenie kliknite na obrázokAko ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote, veľká
vo svojej láske a dobrote.
Dňa 9. 12. 2008 uplynulo 5 rokov od smrti našej mamičky a babičky Heleny Chudej. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Emília a Alena s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokStratil sa úsmev,
vyhasli Tvoje oči milé,
len spomienka na Teba stále žije...
Dňa 10. 12. 2008 uplynulo 15 rokov, čo nás vo veku 68 rokov opustila naša drahá manželka, mama a babka Anna Lippová, rod. Chlapečková.
S láskou na ňu spomína smútiaca rodina.


pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 14. 12. 2008 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil manžel, otec a starý otec Alfréd Klein.
S tichou spomienkou spomína manželka a synovia s rodinami.
Dňa 16. 12. 2008 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec a prastarý otec Ing. Juraj Repta. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Oľga a Viera s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokZavrel si oči,
srdce prestalo biť,
odišiel si navždy,
aj keď si veľmi chcel žiť.
Dňa 18. 12. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, brat, krstný otec, švagor Jozef Tesár z
Brezovej. Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
smútiaca rodina


Neplačte, že som odišla,
len pokoj a mier mi prajte
a spomienku vo svojich srdciach
navždy si na mňa zachovajte.
Dňa 20. 12. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mama, sestra, krstná, švagriná, teta Oľga Šandorová, rod. Kriháková vo veku 78 rokov. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Oľga a Anna s rodinami a ostatná rodina.pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 22. 12. 2008 bude rok od smrti našej mamy, starej mamy Alžbety Krutej, rod. Potúčkovej.
S láskou spomínajú deti.
pre zväčšenie kliknite na obrázokV ten deň do sĺz a smútku zahalený
bol Tvoj odchod nečakaný,
hoc si život miloval,
pán Boh si Ťa povolal.
Bol si skromný v živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Smútok a žiaľ v srdci máme
na Teba s láskou spomíname.
24. 12. by bol oslávil 60 rokov náš drahý manžel, otec a dedko Július Kopták. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca manželka, deti a vnúčatápre zväčšenie kliknite na obrázokUž prešlo 5 rokov, čo prestalo Tvoje srdce biť.
Stíchlo všetko vôkol, keď si nás musel opustiť.
V rodine miesto Tvoje Ti navždy bude patriť,
nielen fotka, čo Tvoj kútik má. No zostaneš aj v srdci,
v našich spomienkach.
Dňa 28. 12. pred piatimi rokmi nás opustil manžel a otec Peter Ďuríček  vo veku 56 rokov.
S láskou na neho spomínajú manželka a deti s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázok28. decembra 2008 uplynie smutných 10 rokov, čo nás vo veku 64 rokov navždy opustil manžel, otec a milovaný dedko MUDr. Alojz Gímeš. Mnohí sa isto naňho pamätáte, veď celý život robil s ľuďmi a pre ľudí.
manželka, dcéra, syn a vnúčatá


pre zväčšenie kliknite na obrázokS tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme, pri plamienkoch sviečok sa za neho modlíme.
Dňa 6. 1. 2009 si pripomenieme 5. výročie smrti manžela, otca, brata, švagra, deduška a príbuzného Pavla Buchanca.
S láskou a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.