Oznam pre majiteľov psov

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

V zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a VZN č. 7/2008 správca dane Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje majiteľov psov na povinnosť zaplatiť daň za psa do 31. 1. 2009, a to priamo do pokladne MsÚ alebo na účet mesta č. 4602539001/5600 v Dexia banka Slovensko.

Sadzby dane za psa sú nasledovné:* rodinný dom  5 € (150 Sk)
* rodinný dom dôchodca nad 62 rokov   2,50 € (75 Sk)
* bytový dom  33,20 € (1 000 Sk)
* bytový dom dôchodca nad 62 rokov  16,60 € ( 500 Sk)