Oživené spomienky na poeta

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_01(január), Zdroj: Peter Uhlík, Vydané dňa: 22. 02. 2009

V sobotu 17. januára som sa v bratislavskom Veľkom evanjelickom kostole zúčastnil na pohrebe Milana Rúfusa. Pri tejto príležitosti som si zaspomínal na poslednú Majstrovu návštevu v Brezovej roku 1990. Naše pozvanie prijal spolu s manželkou Magdou a dcérou Zuzankou. Zaspomínajme si na tú udalosť prepisom článku A. Mosnáčkovej "S básnikom M. Rúfusom", ktorý vtedy napísala pre mesačník Kovovák:
"S básnikom M. Rúfusom sme sa stretli 25. mája v zasadačke MsNV. Stalo sa tak z iniciatívy mestskej knižnice,


MO Matice slovenskej, Spoločnosti M. R. Štefánika a klubu dôchodcov. Bola to beseda o radosti z bytia, o pravde a kráse života, o deťoch a matkách v umelcovej poézii... Ale aj o jeho vyznaní M. R. Štefánikovi, o básni Bradlo 1990, ktorá v podaní L. Chudíka zaznela na mohyle počas tohoročnej celoštátnej slávnosti. Zažili sme už len ťažko opakovateľné stretnutie. Majster Rúfus sa nám dal napiť zo "živej vody svojej studničky". Zásluhu na tom mal aj jeho partner v dialógu a moderátor večera, učiteľ P. Uhlík.
Bolo potešiteľné, že napriek vrcholiacej predvolebnej kampani prišlo na podujatie okolo šesťdesiat obdivovateľov básnika. A do toho nepočítame deti z materskej školy vedené A. Valihorovou, piatačku J. Beňovú a šiestaka T. Fajnora a žiačky spevokolu Slávik s dirigentom V. Potúčkom. Spoločne pripravili ukážky z hosťovej tvorby a zaspievali príhodné piesne. Jedným slovom, bolo to vydarené podujatie."
Toľko spomienka v kontexte s naším mestom. Nech básnik aj naďalej žije medzi nami prostredníctvom svojho diela. Česť jeho pamiatke!

Peter Uhlík