Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

10. 2. sa uskutočnilo stretnutie členiek výboru.
11. – 12. 2. prebehla zbierka textilného materiálu pre Diakoniu Broumov na charitatívne účely, ktorej sa zúčastnilo 72 občanov
19. 2. v spolupráci s referentkou sociálneho oddelenia sme zabezpečili odvoz zozbieraného textilného materiálu pre Diakoniu.


23. 2. sa uskutočnilo fašiangové posedenie. Vzhľadom na neprieznivé počasie boli obavy, koľko ľudí sa ho zúčastní. Sneženie – nesneženie, účasť bola dobrá. Príjemnú atmosféru dotvárali pekne prestreté stoly a výzdoba. Na úvod privítala vedúca klubu Oľga Allinová primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, vedúcu OSŠK Bc. Evu Ušiakovú, prednostu MsÚ Bc. Mariána Gavlasa a všetkých prítomných dôchodcov. Kultúrny program zabezpečili speváčky klubu. Po príhovore primátorky mesta a po prípitku si všetci pochutnali na guláši a tradičných šiškách. Veselá vrava utíchla pri losovaní bohatej tomboly. Bolo 118 cien. Ďakujeme za ne sponzorom a všetkým, ktorí k cenám prispeli. Po losovaní tomboly posedenie pokračovalo spomienkami na fašiangy z čias mladosti. Veselý spev sprevádzal hrou na heligónke pán Štefan Batka. Posedenie pokračovalo do neskorých hodín. Už sa tešíme na ďalšiu akciu.
Klub dôchodcov ďakuje sponzorom Micro Step CDM, s. r.o., ANABELA – Ján Repta, Dexia banka Slovensko, a. s., Domáce potreby – Anna Dodrvová, MsÚ Brezová pod Bradlom, MOGUL – Ivan Hruška, Rezbár – Anna Holdošová. Ďakujeme za každoročný sponzorský dar od Ing. Ľuboša Valáška. Do tomboly prispeli firma Rucek, firma JKM – Ohrádka a členky KD.

AK