Názory / komentáre

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_03(marec), Vydané dňa: 22. 04. 2009

Chválim
Vďaka patrí učiteľom a žiakom Zákl. umeleckej školy v Brezovej (ďalej ZUŠ), ktorí dňa 27. 3. 2009 uskutočnili krásny kultúrny program z príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch ZUŠ. Je pekné, že sa stalo pre mestský úrad tradíciou oceňovať navrhnutých pedag. pracovníkov brezovských škôl a pozývať na posedenie ostatných pedag. pracovníkov a to i tých, ktorí sú už na starobnom dôchodku. Mrzí ma však, že i tento rok, ako i predošlý, bola slabáúčasť pedag. pracovníkov zo Strednej odbornej školy M. R. Š. Údajne pozvánky boli zaslané iba oceneným pracovníkom a riaditeľovi školy. Prítomným sa mohlo zdať, že pedag. pracovníci zo SOŠ MRŠ sa od tejto akcie dištancujú. Som presvedčený, že väčšina z nich mala záujem o uvádzané stretnutie.
Ďuriš Jozef, Partizánska ul.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk