Mesto vo fotografii

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_04(apríl), Zdroj: Z. Kostelná, Vydané dňa: 06. 05. 2009

Výzva pre občanov mesta Brezová pod Bradlom
Obraciame sa na Vás s výzvou o poskytnutie, zapožičanie dobových fotografií. Cieľom našej výzvy je zozbierať staré, dobové, ale i súčasné fotografie Mesta Brezová pod Bradlom. Zapožičané fotografie budú s Vaším súhlasom použité na vytvorenie fotografickej publikácie o Brezovej pod Bradlom. Pripravovaná publikácia by mala prezentovať rôzne časové obdobia existencie mesta. Témou zobrazenou na fotografiách môžu byť napríklad stavby, ulice,


kultúrny a spoločenský život a pod. Vami poskytnuté fotografie budú naskenované a po naskenovaní budú následne vrátené.
Fotografie môžete priniesť osobne na Mestský úrad na Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu, prípadne ich môžete zasielať na adresu:

Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
pod heslom: Dobové fotografie

Súčasné mesto vo fotografii
Fotografická súťaž mesta Brezová pod Bradlom
Zároveň Mestský úrad, Oddelenie sociálne, školstva a kultúry a Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu vyhlasuje mestskú fotografickú súťaž s názvom Súčasné mesto vo fotografii. Cieľom fotografickej súťaže je vytvoriť komplexnú, ale zároveň rôznorodú zbierku fotografií mesta, tak ako ho vidia a vnímajú jeho občania.
Súťaž prebieha od 1. mája 2009 do konca septembra 2009. Na veľkostiach v tlačenej aj digitálnej fotografie nezáleží, rovnako sa akceptujú aj farebné aj čiernobiele fotografie. Výhercov súťaže čakajú zaujímavé ceny. Samotná súťaž vyvrcholí v rámci výstavy Mesto vo fotografii slávnostným vyhlásením výsledkov, spojeným s odovzdávaním cien a vernisážou výstavy najlepších fotografií. Vybrané fotografie sa stanú súčasťou fotografickej publikácie o našom meste. Tešíme sa na vaše nápady.

Svoje fotografie posielajte spolu s kontaktnými údajmi do 30. 9. 2009 na adresu:
Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu
Nám. gen M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
pod heslom: Mesto vo fotografii
Alebo na e-mailovú adresu: babieleto@gmail.com, zuzana.valko@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kostelná, e-mail: babieleto@gmail.com, Bc. Zuzana Valková,
zuzana.valko@gmail.com