Spomíname

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 20. mája sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho otca, dedka, pradedka, svokra a svata Jozefa Jančeka, ktorý nás opustil vo veku 79 rokov.
S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinam
i.pre zväčšenie kliknite na obrázokStratil sa úsmev, zhasli oči milé, spomienka na Teba v srdciach našich žije.
Dňa 4. júna 2009 uplynulo už 30 rokov, keď nás po ťažkej chorobe navždy opustil vo veku 21 rokov náš syn, brat, vnuk, príbuzný a kamarát Milan Batka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujú rodičia, sestra Oľga s rodinou a ostatná rodina.


pre zväčšenie kliknite na obrázok Odišla si potichúčky,
bez slova a bez rozlúčky.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 8. júna 2009 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama a starká Anna Minárčiná.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte s nami.
syn Ján s rodinou


pre zväčšenie kliknite na obrázokOsud nikdy nevráti, čo vzal,
vracia len spomienky a žiaľ,
už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na brezovskom cintoríne
spíš svoj večný sen.
Dňa 13. júna 2009 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec Štefan Michalat z Hurbanovej Doliny.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokŽivota kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho, stále živá.
Dňa 19. 6. 2009 uplynú 4 roky od smrti nášho manžela, otca, starého otca, brata a švagra Miloslava Pagáča.
Kto ste ho mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Alžbeta, dcéry Oľga s rodinou, Marta a syn Milan s rodinoupre zväčšenie kliknite na obrázokNa okraji cesty anjel stál,
v krásnych modrých očiach slzy mal,
díval sa k nebu túžobne
a vedel, že už nevzlietne,
lebo v srdci Božiu lásku mal
a krídla navždy nebu dal.
Na krídlach anjela vzlietol do výšin,
v naručí Ježiša svoju bolesť utíšil.
Dňa 26. 6. 2009 si pripomenieme 10. výročie odchodu do večnosti milého dôstojného pána Mgr. Ľubomíra Rúčku, ktorý nás po zákernej chorobe navždy opustil.
S úctou si naňho spomína Anka Farkašová s dcérkou Barborkou.