Deň v kráľovstve hudby, farieb a pohybov

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_05(máj), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 20. 06. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokDeň otvorených dverí v ZUŠ Brezová pod Bradlom má dlhoročnú tradíciu. Cieľom tejto akcie je oboznámiť deti z materských škôl s priestorom školy, s jednotlivými vyučujúcimi a s ich činnosťou. Formou kratučkej charakteristickej ukážky hry nástrojov vyučujúci hudobného odboru predstavia deťom hudobné nástroje, snažia sa hrou svojich žiakov zaujať deti pred nadchádzajúcimi prijímacími skúškami a vzbudiť v nich záujem o štúdium v ZUŠ. Činnosť vo výtvarnom odbore predstavujú vyučujúci sami zapojením prítomných detí do motivačnej aktivity. Za

7 minút, ktoré majú k dispozícii všetci vyučujúci na svoju prezentáciu, si aj tanečníci z triedy folklóru a moderného tanca musia veľmi dobre rozmyslieť, čo deťom zo svojich činností predstaviť.
Dvere tohtoročného dňa sa otvorili 2. 6. 2009 od 9.00 hod. pre 92 detí z oboch MŠ v Brezovej, MŠ z Bukovca a 2 mamičky, ktoré prišli s deťmi individuálne, z toho jedna z Košarísk s dvomi deťmi. O pol jedenástej deti urečnené a plné dojmov odchádzali s výtvarne spracovanou pozvánkou od žiakov VO na prijímacie skúšky, s diplomom pre triedu, s lízankou a s úsmevom. Už o 11. hodine v spoločenskej sále školy koncertom cimbálovej hudby a ukážkou DFS Iskerka sme privítali 62 žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ Brezová. 29 žiakov ZUŠ po polhodinovej prestávke, teda znova v 7-minútových intervaloch v deviatich vstupoch zopakovalo po triedach školy pripravenú aktivitu. Po viac ako hodine všetci vystupujúci už unavení, ale spokojní, sa rozišli na zaslúžený obed.
Dúfame, že všetkým zúčastneným deťom tento deň priniesol nové vedomosti, skúsenosti, motiváciu do nových umelecky zameraných činností a nový pohľad na učenie sa v kráľovstve hudby, farieb a pohybov.

JK