Úspešný koniec a začiatok v ZUŠ

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_06(jún), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 17. 07. 2009

Slávnostné ukončenie školského roku v ZUŠ Brezová sa konalo, ako sme oznámili v Novinkách spod Bradla v minulom čísle, 30. 6. 2009 o 14.00 hod. v spoločenskej sále školy. Za prítomnosti p. prednostu Bc. Mariana Gavlasa a vedúcej školského úseku v našom meste Mgr. Evy Ušiakovej si prítomní žiaci vypočuli hodnotiace a pochvalné slová od riaditeľky školy. Posledné hudobné tóny klavíra, ocenenia za úspešné študijné výsledky a diplomy za reprezentáciu školy zakončilo vystúpenie školskej skupiny I.C.E. choreografiou, s ktorou súťažili na

celoslovenskej tanečnej súťaži v Malackách. Úprimné poďakovanie za úspechy žiakov aj pedagógom školy od p. prednostu a želanie krásnych prázdnin deťom od p. Ušiakovej dobre padli všetkým. Aj sladké odmeny oceneným od COOP Jednota Senica, za ktoré ďakujeme. Sme radi, že už dlhé roky sme nemuseli riešiť žiadne vážne výchovné a vyučovacie problémy, žiadny úraz. Snáď nám to takto vydrží a želania, ktoré v sále odzneli o úspešnosti, šikovnosti a schopnostiach našich žiakov, sa aj naplnia. A aby v upršanom lete sa deti nemohli ani chvíľku nudiť, vyhlásili sme výtvarnú súťaž pre všetky deti. Má dve témy a deti ich môžu stvárniť hocijakou technikou a na ľubovoľný formát, v ľubovoľnom počte. Témy sú zamerané na technický rozvoj, uplatnenie a výsledky vedy v blízkej i ďalekej budúcnosti a na stvárnenie a zachytenie prežitkov a fantázií z prázdnin. Výtvarné práce bude treba odovzdať v ZUŠ učiteľom VO do 9. 9. 2009. Dúfame, že vznikne zaujímavá výstava, na ktorú vás všetkých budeme môcť pozvať. A na záver ešte raz vám, naše deti, v mene celého kolektívu ZUŠ, želám šťastné, veselé a so splnenými očakávaniami vyplnené PRÁZDNINY.

JK