Názory / komentáre

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

Šetrí sa na Mestskom úrade v Brezovej?

V súčasnej dobe hospodárskej i finančnej krízy viaceré obecné a mestské úrady prispôsobujú svoju činnosť i rôznymi opatreniami zameranými na šetrenie. Niektoré zastupiteľstvá obcí a miest znižujú odmeny primátorom, prednostom, starostom i sami sebe. Prijímajú opatrenia zamerané na šetrenie v tých oblastiach, ktoré nie sú


nevyhnutné. Inými slovami - zodpovedne reagujú na danú situáciu a konajú tak v prospech mesta, obce a väčšiny obyvateľov.
Zaujíma ma preto, ako Mestský úrad v Brezovej reaguje na súčasnú situáciu a aké úsporné opatrenia uskutočňuje.
Poznámka: V závere mesiaca apríl som odovzdal príspevok do Noviniek spod Bradla vo forme konkrétnych otázok zameraných na vývoj okolo projektu rekonštrukcie základnej školy. Žiaľ, redakčná rada mi ho nezaradila do tlače ani v máji, ani v júni. Podotýkam, že to nie je prvý nezverejnený môj príspevok v tomto roku. Uvádzam to preto, že niektorí občania - sympatizanti mojich príspevkov - mi položili otázku, prečo som sa odmlčal príspevkami.
Natíska sa otázka, či je to záujem redakcie nezverejňovať kritické články, alebo je to záujem niekoho iného. Ja som si na túto otázku zodpovedal. Vy spoluobčania, pouvažujte o tom.

Ďuriš Jozef
Partizánska ul.


Vážený pán Ďuriš!
V prípade, že Váš článok redakčná rada neuverejnila, na čo má právo, dostali ste písomné stanovisko s odôvodnením.
Na Vaše otázky sa kompetentní predstavitelia mesta rozhodli odpovedať písomne priamo Vám a nie v Novinkách spod Bradla.

redakčná rada Noviniek spod Bradla


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk