Realizácia programu 4CYKLOREGIO

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 9. júna 2009 Združenie obcí subregión Pod Bradlom v spolupráci s Národnou sieťou pre rozvoj vidieka SR zorganizovalo už 7. seminár s názvom Možnosti príjmov vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom vidieckeho cestovného ruchu. Seminára sa zúčastnili predovšetkým starostovia z celého myjavského okresu.
Účastníci seminára mali možnosť oboznámiť sa s prvým z informačných panelov, ktoré sú súčasťou programu 4CYKLOREGIO. Tento panel, realizovaný podľa návrhu Doc. Ing. arch. V. J. Grusku, je umiestnený pred penziónom


 U Juhása v Košariskách. V priebehu tohto roku budú takéto informačné panely vďaka prostriedkom získaným z grantu nainštalované pred všetky penzióny na cyklotrase programu 4CYKLOREGIO.
Seminár sa stal ďalším dôležitým míľnikom rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Predstavitelia samospráv celého okresu mali možnosť zoznámiť sa s konkrétnymi výsledkami našej práce i novými možnosťami, ktoré naše cieľavedomé úsilie prináša. Práve na tomto seminári predsedníčka o. z. MAS kopaničiarskeho regiónu starostka obce Košariská Mgr. A. Abramovičová oficiálne oznámila, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 vo výške 2 504 019 € (75 436 076 Sk). Rozhodujúca časť z uvedených finančných prostriedkov bude využitá v rámci rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na území celého kopaničiarskeho regiónu, teda i na území Brezovej pod Bradlom.
-SPB-