Poďakovanie

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

Občanom a čitateľom Noviniek spod Bradla oznamujem, že moje pôsobenie na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom - oddelenie sociálne, školstva a kultúry sa skončilo 31. 8. 2009.
Všetkým ďakujem za priazeň a prejavenú dôveru v mojej doterajšej činnosti. Moje ďalšie pôsobenie bude i naďalej v sociálnej oblasti v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trenčíne.
Pevne verím, že i naďalej sa budeme spolu stretávať či už na ulici, v obchode, alebo pri rôznych iných


 príležitostiach. Za spoluprácu chcem poďakovať primátorke mesta, prednostovi mestského úradu, poslancom MsZ, zvlášť kolegom oddelenia sociálneho školstva a kultúry, ako i ostatným kolegom, mestskej polícii, štátnej polícii, všetkým učiteľom, vychovávateľom a správnym zamestnancom škôl a školských zariadení, opatrovateľkám, hasičom, mestskej knižnici, klubu dôchodcov, redakčnej rade Noviniek spod Bradla, komisii pre bývanie, sociálne a zdravotné otázky, komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, obvodným lekárom a zdravotným sestrám, technickým službám, ZO ÚNSS, ZO ZŤP, ZO SČK, klubu abstinentov, pracovníčkam pošty a všetkým, s ktorými som prichádzala do styku počas môjho pôsobenia na mestskom úrade.
S pozdravom
Eva Ušiaková