Zmena je život

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

Často používané slovné spojenie zažívali prvého, respektíve druhého septembra mnohí z nás. Rodičia viedli svojich potomkov prvýkrát do materskej školy, alebo do prvého ročníka základnej školy, niekto nastúpil do svojho prvého zamestnania a ďalší zasa zmenil svoje zamestnanie. Našim, dnes už bývalým, kolegom Mgr. Evičke Ušiakovej a Ing. Pavlovi Večeřovi vypršala nimi podaná výpovedná lehota k 31. 8. 2009 a jeden po vyše 18-tich a druhý po 5-tich rokoch opustili budovu mestského úradu. Na ich novom pôsobisku im želáme veľa úspechov a ďakujeme za spoločne strávené obdobie.
-r-