Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 49 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |
2009_01(január)

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo sa na šiestom riadnom zasadnutí MsZ dňa 11. 12. 2008 zaoberalo:
MsZ schválilo:
- program šiesteho riadneho zasadnutia MsZ,
- návrhovú komisiu, určilo zapisovateľku a overovateľov zápisnice,
- prevody nehnuteľností,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2962 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Názory / komentáre

Postrehy radového občana

Ako ďalej so strednou školou na Brezovej?
V októbrovom vydaní Noviniek spod Bradla som okrem iného vyzýval vedenie mesta a predsedkyňu Rady školy pri Strednej odbornej škole M. R. Štefánika o vyjadrenie v našich Novinkách. Týkalo sa to aktivít, aké robia v prospech zachovania
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2460 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra

pre zväčšenie kliknite na obrázokPozrime sa ešte do tretice, milí Brezovania, na zástoj našich predkov pri podpore národných vecí v 19. storočí. Tentoraz pôjde o podporu akcie, ktorú organizoval časopis Sokol v r. 1860. Tento časopis, s presným názvom Sokol;Časopis pre krásno umenie a literatúru, redigoval a vydával v r. 1860 - 61 Pavol Dobšinský, vtedy profesor reči a literatúry slovenskej na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Redaktor Dobšinský je nám však všeobecne známy ako zberateľ a vydavateľ jedinečnej zbierky slovenských ľudových rozprávok Slovenské prostonárodné (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 5541 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Meščanka

pre zväčšenie kliknite na obrázokV časoch najväčšieho národnostného útlaku sa Brezovania rozhodli, že zriadia na Brezovej slovenské gymnázium. Začali zbierať peniaze, ktoré opatroval pán farár Lichner. Lenže dozvedel sa o tom slúžny, a zbierku zhabal. Nuž nemilá situácia pre pána farára, ale čo sa dalo robiť? Keď sa blížil koniec prvej svetovej vojny, slúžny vidiac svoje nerovné, poslal sluhu s odkazom, aby si pán farár prišli pre peniaze. To sa teda prepočítal! Pán farár, aj keď ich situácia trápila, hrdo odkázali – akou cestou išli peniaze tam, takou nech sa aj vrátia. Tak sa aj stalo. Vojna sa
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 1870 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Cirkevné oznamy

9.  2. (pondelok) o 10.00 hod. - stretnutie mamičiek s deťmi.
11. 2. (streda) o 17.00 hod. - biblická hodina v zborovej sieni.
15. 2. (nedeľa po deviatniku, Sexuagesima) o 9.00 hod. - položenie kvetov pri hrobe T. Hroša na cintoríne (135. výročie úmrtia), o 10.00 hod. - hl. Sl. Božie v zborovej sieni, o 14.00 hod. - nešporné Bohoslužby v Priepasnom, o 16.00 hod. - stretnutie kresťanských rodín na fare.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 1813 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Premiéra zároveň derniérou

pre zväčšenie kliknite na obrázokObyčajne sa hovorí len o divadelnom predstavení, že premiéra bola súčasne aj jeho derniérou. Je to unikum. Čiže, iba raz sa „to“odohralo.
Podobný projekt ponúkol v našom meste fotograf Rado Grexa. 44 veľkoplošných fotografií (50 cm x 50 cm) vystavil v sobotu 13. 12. 2008 vo vonkajších priestoroch záhradnej reštaurácie Dolina. Výstava bola výnimočná. Nielen námetmi, ale aj prostredím – exteriérom, formou inštalácie a dĺžkou trvania. Všetky tieto položky boli originálne.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 4864 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Zaostrené na správanie

Na polročnej klasifikačnej porade ZŠ sa okrem tradičného oboznamovania a schvaľovania výchovno-vyučovacích výsledkov v jednotlivých triedach rozoberal aj nový Metodický pokyn č. 1/2009 z 23. decembra 2008, ktorý platí od 13. januára 2009. Na základe čl. 1 (Zásady hodnotenia) môže škola hodnotiť žiakov 1. až 4. ročníka buď slovne, alebo známkami. Výsledky v jednotlivých predmetoch sa pri slovnom hodnotení vyjadrujú štyrmi stupňami: dosiahol(a) veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky. Zmena nenastáva pri (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2241 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Za básnikom

pre zväčšenie kliknite na obrázok11. januára 2009 navždy dotĺklo srdce barda slovenskej poézie Milana Rúfusa, veľkého básnika, oceňovaného masami čitateľov i odbornou verejnosťou, ktorý napísal a vydal dvadsatštyri zbierok poézie pre dospelých, desať pre deti. Jeho diela preložili do dvadsiatich jazykov. Nedávne osemdesiate narodeniny básnika (10. decembra 2008) sme si pripomenuli i my v Mestskej knižnici Brezová pod Bradlom spolu s deťmi 2. – 4. ročníka ZŠ na literárnych hodinách (9., 11. a 12. decembra 2008). Čítanie z jeho Modlibičiek bolo pre deti nevšedným zážitkom v (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2214 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Oživené spomienky na poeta

V sobotu 17. januára som sa v bratislavskom Veľkom evanjelickom kostole zúčastnil na pohrebe Milana Rúfusa. Pri tejto príležitosti som si zaspomínal na poslednú Majstrovu návštevu v Brezovej roku 1990. Naše pozvanie prijal spolu s manželkou Magdou a dcérou Zuzankou. Zaspomínajme si na tú udalosť prepisom článku A. Mosnáčkovej "S básnikom M. Rúfusom", ktorý vtedy napísala pre mesačník Kovovák:
"S básnikom M. Rúfusom sme sa stretli 25. mája v zasadačke MsNV. Stalo sa tak z iniciatívy mestskej knižnice,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2911 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Malí ochranári

pre zväčšenie kliknite na obrázok„Vytvárajme, poznávajme, chráňme a zveľaďujme náš malý svet, keď vyrastieme, budeme vedieť vytvárať, poznávať, chrániť a zveľaďovať i ten veľký.“
V duchu motta, ktoré je ústrednou myšlienkou nášho školského vzdelávacieho programu zameraného na návrat k ľudovým tradíciám a prírode, sme v tomto roku splnili prvý špecifický cieľ s názvom: Zima, zima, zimulienka.
Zamerali sme sa na plnenie edukačných aktivít zážitkovou formou priamo v lone prírody. Deti vnímali počasie, krásy
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2617 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Poľovnícky ples

pre zväčšenie kliknite na obrázok Aj tento rok - 23. januára - usporiadalo Poľovnícke združenie Klenová Brezová pod Bradlom už v poradí IV. Poľovnícky ples. Prvé tri ročníky sa konali v rekreačnom zariadení Partizán, tohtoročný IV. mal premiéru v priestoroch SOŠ M. R. Štefánika. O popularite plesu svedčí aj skutočnosť, že lístky sa predali v predpredaji.
pre zväčšenie kliknite na obrázokNa začiatku plesu sa predstavila tanečná skupina I.C.E. z Brezovej , ktorá svojim vystúpením navodila tú správnu tanečnú atmosféru. Po nástupe členov PZ Klenová a krátkom príhovore predsedu PZ sa začala bezstarostná 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 9588 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Pripomenuli si jubileum školy

Pred deväťdesiatimi rokmi, 7. januára 1919, sa začalo vyučovanie v brezovskej škole, vtedy prvej meštianskej škole na Slovensku v novovzniknutej ČSR.
Vzácne jubileum si na januárovom stretnutí pripomenuli členovia klubu Spoločnosti M. R. Štefánika. Bývalí žiaci a učitelia (Al. Závodná, V. Petrovič, V. Kravárik, J. Nosko) veselo i vážne zaspomínali na roky strávené v škole.
Predseda klubu P. Uhlík, ktorý v Brezovej odučil rekordných 41 rokov, privítal medzi hosťami vedúcu oddelenia (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3052 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Zo života klubu dôchodcov

V stredu 10. 12. sa uskutočnilo stretnutie členov výboru klubu. V nedeľu 14. 12. členky výboru varili vianočnú kapustnicu, zdobili stromček a pripravovali priestory klubu na vianočné posedenie, ktoré bolo v pondelok 15. 12. Vedúca klubu O. Allinová privítala hostí: JUDr. Annu Dankovú – primátorku mesta, Bc Evu Ušiakovú – vedúcu OSŠaK, Mgr. Líviu Lichancovú – miestnu evanjelickú farárku aj s manželom, Mgr. Lukáša Šlosára - rímsko-katolíckeho farára a všetkých prítomných dôchodcov. Po kultúrnom programe a príhovoroch hostí si (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 4167 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Pozvánka MS SČK

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Brezovej pod Bradlom pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24. februára 2009 v utorok o 16. 00 hod. v Národnom dome Štefánikovom.
Zároveň pozývame záujemcov o kontrolné vyšetrenie hladiny cukru a cholesterolu v krvi, ktoré sa bude vykonávať počas trvania schôdze. Vyšetrenie krvi je zabezpečené pracovníčkou červeného kríža zo Senice. Poplatok za jedno vyšetrenie je 2, 49 € (70 Sk).
Na vašu účasť sa teší výbor MS SČK Brezová.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3610 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Chumelica v ZUŠKE

Hneď po návrate do ZUŠ-ky, po polročných prázdninách, si žiaci školy môžu od 3.februára od 15.00 hod. pozrieť výstavu prác našich žiakov s názvom CHUMELICA v ZUŠKE. Detsky milé a úsmevné práce plné farieb si môžete pozrieť aj vy do 27. 2. 2009 v priestoroch školy, okrem dní rekonštrukcie sály.Tieto zverejníme na vstupných dverách a v propagačných skrinkách ZUŠ. Všetky práce vznikli v mesiaci január už za dobrej asistencie snehovej motivácie, hoci už naše akvárium, trieda VO, dostalo žalúzie a tanec vločiek sme vnímali len pocitovo. Výstavu dopĺňajú aj práce, ktoré deti vytvorili doma počas vianočných prázdnin.

JK

 (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2249 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server