Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 36 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-36 |
2007_07(júl)

65-ročný bicykel

sme zaevidovali do expozície História nášho mesta Brezová pod Bradlom od majiteľky pani Alžbety Závodnej. Kúpila si ho v roku 1942 z prvej učiteľskej výplaty. Potrebovala ho, pretože v rokoch 1942 – 45 učila v Moravskom Lieskovom a musela zastupovať kolegyňu na 5 km vzdialených kopaniciach Hrubá Strana, kde sa mohla dostať iba na bicykli. Bicykel je doposiaľ funkčný, čiže dá sa na ňom v čase núdze aj odviesť. Používam ho však iba ja. Pani Alžbeta Závodná ho odložila z toho dôvodu, že si už netrúfa na ňom jazdiť. (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 1646 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

592. výročie upálenia Jana Husa

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!V nedeľu 8. júla sme si pripomenuli 592. výročie upálenia majstra Jana Husa. V Husovom parku pri jeho pomníku sa prítomným, medzi ktorými boli i veriaci Cirkvi československej husitskej, prihovorili domáca ev. farárka Mgr. Viera Mosná, ev. farár Mgr. Viliam Solárik, farár Cirkvi čs. husitskej Mgr. Jiří Vohryzka a biskup Cirkvi čs. husitskej ThDr. Jan Hradil Th.D. Po vystúpení mužského cirkevného spevokolu a básni v podaní R. Lážekovej prítomní zaspievali pieseň Ó veď nás Pane v slovu svém zo spevníka Cirkvi čs. husitskej. Spomienky sa v mene Mesta zúčastnili primátorka JUDr. Anna Danková a Bc. Eva Ušiaková. Pamiatke majstra Jana Husa boli venované i nedeľné bohoslužby.
(viď článok Spomienka na majstra Jana Husa)
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2280 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Z Raganovho voza - Ako plynie čas na Brezovej

Od dávnych dôb bolo rátanie času počítané na fázy dňa, čo ľuďom stačilo na to, aby si mohli primerane usporiadať svoj každodenný život. Vývojom civilizácie však prichádzali k potrebe jeho presnejšieho určovania, čo vyústilo k vzniku hodín. Medzi tie najstaršie - so svojimi prednosťami a nedostatkami - patrili slnečné, presýpacie a vodné. Ich používanie a existenciu na Brezovej predpokladať asi ťažko. Prelomovým vynálezom v meraní času boli však hodiny mechanické. O nich môžeme už s istotou povedať, že začali odratúvať aj život samotných Brezovanov.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2737 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Aktivity radnice (júl)

2. júla 2007 - porada vedúcich pracovníkov MsÚ pod vedením primátorky JUDr. Anny Dankovej,
7. júla 2007 - aktívna účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na futbalovom turnaji o Cenu primátorky mesta Brezová pod Bradlomspoluúčasť mesta Brezová pod Bradlom na cyklistických pretekoch o Veľkú cenu Bradla,
11. júla 2007 - návšteva zástupcov Slovenskej lesníckej spoločnosti Banská Bystrica u primátorky za účelom informácie a ponuky spolupráce s Mestskými lesmi Brezová p. Br.,
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2256 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Anketa pre troch (júl)

Podľa novely zákona o lesoch prijatej v NR SR, ktorá vstúpi do platnosti 1. septembra 2007, nebudú môcť cyklisti jazdiť v lese mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy. Aký je Váš názor na túto novelu?
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 3347 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Bežecké výsledky za jún 2007

2. 6. Memoriál Františka Daniša – Trstín
trať – 8,090 km
1. miesto – Erika Štefková 36:57
13. m. –      Bohuš Duda      38:05
18. m. –      Ján Varmuža     42:12
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 3387 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Blahoželáme

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Pani Alžbeta Závodná sa 2. augusta 2007 dožila vzácneho životného jubilea - 90 rokov. V tento deň sa u nej dvere nezatvorili. Striedali sa susedia, bývalé kolegyne a kolegovia, priateľky, známi ako aj pani primátorka, ktorá jej osobne prišla popriať veľa zdravia. Na otázku, či nie je unavená, odpovedala: „Ja nie. Veď som obklopená a pohybujem sa v kruhu ľudí, ktorých mám rada a sú ku mne priaznivo naklonení.“
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 1765 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Brezovania na európskych podujatiach

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!V dňoch od 29. 6. do 8. 7. 2007 sa v Bratislave v Národnom tenisovom centre a v športovej hale na Pasienkoch uskutočnili Majstrovstvá Európy žien v hádzanej do 17 rokov, ktorých sa zúčastnila aj odchovankyňa brezovskej hádzanej VERONIKA NOSKOVÁ. Je potešiteľné, že po dlhých rokoch sa vychovala ďalšia reprezentantka, ktorá bola vo výbere Slovenska a absolvovala tri reprezentačné zrazy pred šampionátom a pocítila na vlastnej koži atmosféru športovo-spoločenského podujatia.  (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 4860 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

4 regióny 2 krajín podpísali zmluvu o partnerstve v rámci projektu 4CYKLOREGIO

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!20. 7. 2007 sa v priestoroch Agropenziónu Adam v Podkylave uskutočnil workshop občianskeho združenia Posledných desať. Občianske združenie na tomto workshope prezentovalo výsledky svojej práce na grante, ktorý realizovalo v programe INTERREG v predchádzajúcich mesiacoch. Grant bol orientovaný na rozvoj cestovného ruchu v regióne.
Nedeliteľným výstupom z tohto grantu je aj pilotný projekt výstavby novej cyklotrasy.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 3500 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Čas promócií

Srdečne blahoželáme absolventom vysokých škôl k úspešnému ukončeniu štúdia:
Jana Krajčiová ukončila s červeným diplomom na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre odbor záhradná a krajinná architektúra;
Dana Kučerová – Mysarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správna fakulta;
Darina Bôžiková – Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2603 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Cirkevné oznamy

Evanjelický farský úrad
 
12. 8. (10. nedeľa po sv. Trojici – Nedeľa pokánia) – 10.00 hod. hl. sl. Božie, v rámci bohoslužieb bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej, 14.00 hod. nešporné sl. Božie v zborovej sieni, 
13. 8. – 19. 8. – nebude v. p. farárka v zbore prítomná, zastupuje sestra kaplánka,
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 1529 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Poďakovanie

Je veľká snaha stavať mŕtvym pamätníky, ale je dôležité poznať osobnosť, ako je majster Jan Hus a čo nám zanechal vo svojich myšlienkach. Týmto dôkazom je v dnešnej dobe veľmi dôležitá úcta k chudobe a dôrazne k Biblii. Boh je spravodlivý a sme každý z nás pred ním rovný. Majster Jan Hus miloval svoj ľud a zanechal krásne slová. Viedli ho ako Ježiša na popravu. Tak ukončil svoj život (dňa roku pána 6. júla 1415). Viedli ho na popravu, on s láskou zvolal: „Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Moje knihy zničíte, ale myšlienku a slová nezničíte, ľud sa postaví a ukáže sa pravde. Pravdu milujte, hovorte pravdu, držte pravdu, počujte pravdu až do svojej smrti.“
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2485 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

KALENDÁRIUM - august

KRUTÝ, Štefan – hostinský, národovec (nar. 14. 8. 1847 na Brezovej – 160. výr. nar., zomrel 28. 3. 1927). Na Brezovej pôsobil ako mäsiar, obchodník, ovocinár, vinohradník a hostinský. Patril medzi najhorlivejších šíriteľov slovenskej tlače a literatúry, mal vlastnú slovenskú knižnicu, čo bolo v čase maďarizácie vzácnosťou. Ako veľký národovec spolupracoval so seniorom Jánom Pravoslavom Leškom, učiteľmi Jurajom Chorvátom, Bohumilom Fialom a Michalom Kútzkym. Keď Michal Kútzky založil na Brezovej cirkevný spevokol, Štefan Krutý bol medzi jeho prvými členmi. Ďalšou črtou Štefana Krutého bol jeho kladný vzťah k mládeži a k vzdelaniu. V jeho hostinci sa konali zasadnutia spolku miernosti a čitateľského spolku, navyše sa tam hrávalo divadlo. Národne uvedomelý postoj prenášal Š. Krutý i do svojej rodiny, v tomto duchu vychovával aj svoje deti. Vznik Československej republiky privítal Štefan Krutý s veľkým zadosťučinením, chápal ho ako úspech aj svojej osobnej proslovenskej práce medzi drobným ľudom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2920 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Kto je kde? (júl)

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Základná škola Brezová pod Bradlom (1983 – 1992), Gymnázium Myjava (1992 - 1996), Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta – komerčné inžinierstvo Bratislava (1996 - 2001), Štátna jazyková škola Bratislava (1997 - 2001), Ekonomická univerzita – jazykový inštitút Bratislava (1997 – 1998).
 
Jana Kostelná (1978)
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 3710 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_07(júl)

Mestská polícia na bicykloch

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Mestská polícia, podobne ako i iné mestá na Slovensku, zaviedla od júla aj v našom meste cyklohliadky. Príslušníci mestskej polície majú k dispozícii dva bicykle. Využívajú ich na kontrolu okrajových častí mesta, chatových oblastí a záhradkárskych osád a všade tam, kde je použitie bicykla efektívne. Pri svojej činnosti hliadky vykonávajú ochranu verejného poriadku, odhaľujú pôvodcov čiernych skládok, ochraňujú poľnohospodársku úrodu a v tomto suchom období kontrolujú dodržiavanie zákona o ochrane pred požiarmi. Veríme, že cyklohliadky budú prínosom a skvalitnia prácu príslušníkov MsP Brezová pod Bradlom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2929 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-36 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server