2009_05(máj)

Kalendárium

CHORVÁT, Juraj – hudobník, učiteľ (nar. 24. 4. 1862 v Dolnom Sŕní, zomrel 13. 6. 1934 v Záriečí, pochovaný v Kochanovciach – 75. výr. úmrtia). Študoval na slovenskom gymnáziu v Martine, po jeho zatvorení pokračoval na českom gymnáziu v Přerove. Potom študoval na Učiteľskom ústave v Modre. Pedagogickú prax pomocného učiteľa vykonával na Myjave a osem rokov v Kochanovciach. Ako učiteľ a kantor pôsobil aj na všeobecnom povznesení dedinského ľudu, potom pôsobil vo Veličnej na Orave, kde-tu na škole sa venoval výučbe spevu, založil

gazdovsko-potravinový a úverový spolok a začal prispievať do časopisu Obzor. Najdlhšie ako učiteľ pôsobil na Brezovej, v rokoch 1898-1919. Jeho dcéra Božena si zobrala za manžela farára Jána Lichnera. Chorvát nastúpil na uvoľnené miesto po Michalovi Kútzkom. Aj on bol zástancom a presadzovateľom národnej obrody a osvety. Na Brezovej založil žiacku knižnicu so slovenskými knihami. Pre svoju národovedeckú činnosť bol dočasne pozbavený učiteľského miesta na Brezovej. Ako dôvod sa uvádzala nedostatočná výučba maďarčiny na brezovskej škole, ako aj rozširovanie detského časopisu Zornička. Cieľavedome vychovával generáciu slovensko-českej vzájomnosti, pretože brezovských žiakov, vrátane svojich detí, posielal na stredné školy na Moravu. Juraj Chorvát bol dôstojným zástupcom Michala Kútzkeho aj v spevokole, viedol ho dvadsať rokov až do svojho odchodu z Brezovej roku 1919. Od roku 1923 žil vo výslužbe. Bol aktívny aj ako dopisovateľ hospodárskych a iných článkov v Obzore, Národných novinách, Cirkevných listoch, pedagogických príspevkoch o Jánovi Amosovi Komenskom v časopise Škola a dom. Okrem toho sa venoval aj cirkevnej problematike, najmä harmonizácii cirkevných piesní. Pre školy upravil roku 1927 s Jánom Lichnerom Spevník evanjelickej mládeže. V tomto diele Chorvát siahol po mnohých básnických textoch, zaujal ho najmä P. O. Hviezdoslav, Vladimír Roy, S. H. Vajanský, M. Rázus a iní. Jeho hlavné dielo je Partitúra k Tranosciu a Zpěvníku. Juraj Chorvát mal popri učiteľskom a kantorskom povolaní v odbore hudby neľahký život. Pre hudbu mal však skutočný cit a talent a vo svojej dobe dozrel na nebývalého umelca.
JURKOVIČOVÁ, Anna – osvetová pracovníčka (nar. 17. 6. 1864 - 145. výr. nar., zomrela 21. 1. 1931 v Skalici). Bola dcérou Juraja a Emílie Jurkovičovcov. Manželka Jozefa Miloslava Hurbana a divadelná ochotníčka Anna Jurkovičová bola jej tetou. Ľudovú školu vychodila na Turej Lúke. Žila na Brezovej a u sestry Emílie Boorovej v Skalici. Roku 1910 bola spoluzakladateľkou Družstva pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici, v rokoch 1911-1930 jeho tajomníčkou. Na cestách po Slovensku skúmala čipky, výšivky a kroje, nadväzovala kontakty s ľudovými vyšívačkami, usporadúvala výstavy slovenských výšiviek a podobných ručných prác a výrobkov.
VIEST, Karol – učiteľ, národovec (nar. 19. 6. 1844 v Revúcej – 165. výr. nar., zomrel 30. 1. 1903 na Myjave). Vyštudoval Evanjelickú teologickú akadémiu v Prešove, pokračoval v štúdiu teológie v a histórie na univerzite v Erlangene. Pedagogickú prax vykonával od roku 1868 na slovenskom evanjelickom gymnáziu v Revúcej. Roku 1874 po násilnom zrušení školy odmietol ponúkané profesorské miesto na maďarských školách a odišiel na Brezovú. Tu pôsobil v rokoch 1874-1876 ako učiteľ. Potom žil na Myjave pod policajným dozorom. V pedagogickej praxi uplatňoval myšlienky J. A. Komenského a Jeana. J. Rousseaua, používal moderné vzdelávacie metódy a presadzoval výchovu mládeže v slovenskom národnom duchu. Karol Viest bol agilný národný a osvetový ľudovovýchovný pracovník, podporovateľ Matice slovenskej, revúckeho slovenského gymnázia a nakladateľského spolku na vydávanie slovenských kníh, člen jeho výboru. Na Myjave založil školskú knižnicu, ktorá slúžila i verejnosti. Bol spoluzakladateľom hasičského spolku, hospodárskeho pytlikárskeho spolku a propagátor ovocinárstva.

Spracovala: A. Fedorová

Súvisiace články:
Kalendárium (23.12.2009)
Kalendárium (06.11.2009)
Kalendárium (20.10.2009)
Kalendárium (18.09.2009)
Kalendárium (17.08.2009)
Kalendárium (06.05.2009)
Kalendárium (22.04.2009)
Kalendárium (17.03.2009)
Kalendárium (22.02.2009)
Kalendárium (19.12.2008)
Kalendárium (16.11.2008)
Kalendárium (17.10.2008)
Kalendárium (18.09.2008)
Kalendárium (13.08.2008)
Kalendárium (15.07.2008)
kalendárium (15.06.2008)
Kalendárium (17.05.2008)
Kalendárium (18.04.2008)
KALENDÁRIUM (15.03.2008)
Kalendárium (14.02.2008)
Kalendárium (21.12.2007)
KALENDÁRIUM (15.11.2007)
KALENDÁRIUM - október (12.10.2007)
KALENDÁRIUM - august (14.08.2007)
Kalendárium - jún (24.07.2007)
Kalendárium - júl (21.07.2007)
| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 2240 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server