2009_08(august)

Štúrova láska z Brezovej

(Pokračovanie z minulého čísla)
Poďme si prebrať niektoré verše básne a aplikovať ich na naše brezovské reálie i na fakt ľúbostného vzťahu. Báseň je písaná po česky so slovakizmami /do uzákonenia novej slovenčiny chýbalo ešte 7 rokov/ a bola uverejnená až po Štúrovej smrti.

    Tam pod Bradlem holým kostelík spočívá,
    kostelík od vršku jeden dom zakrývá.


Cítime, že sme na Brezovej. Bradlo bolo donedávna naozaj holé, zarástlo až v poslednom čase, brezovský evanjelický kostol je naozaj na vŕšku a pod ním fara. /Pozor - nebol to terajší kostol a terajšia fara./
A teraz tie verše, ktoré hovoria o Štúrovom vzťahu k brezovskej deve. Metaforickým zobrazeniam iste rozumieme: květy - devy, jeden sa usmívá - páči sa, jeden domek - fara, .../

    Na brezovském poli rostú pěkné květy,
    které bych já nedal ani za tri světy.
    Když se oko moje na ty květy dívá,
    veždy se mi jeden najvíce usmívá!
   
Březová, Březová pod vršky spočívá,
    tam ten jeden domek můj kvítek zakrývá.
    Když se přes ty vršky k tomu domku blížím,
    hned se po tom kvítku nejprve ohlížím.
    Kvitni, kvítku, kvitni, na mne se usmívej
    a ty, mé srdéčko, v tom domku přebývej.

Dôkazom toho, že Štúrova láska sa týka leta, sú verše:

    Když sem byl u Tebe, žítko dozrávalo
    i mé srdce k Tobě láskou doháralo.

Podľa pani autorky knihy Hrajnohov poklad Korandovej pobudol Štúr na brezovskej fare v prítomnosti peknej a sympatickej, lásku opätujúcej farárskej dcérky najprv 4 dni. Potom odišiel do ďalších obcí stolice horliť za národné veci. Všade ho sprevádzala spomienka na farársku dcéru na Brezovej. Po pár dňoch sa vrátil naspäť na Brezovú a pobudol tu ďalšie 4 dni. Dôkazom sú verše:

    Osemkrát sem viděl slunce tam vzcházeti,
    tolikrát za horu zřel je se spúštěti.

S obrazom vychádzania a zapadania slnka Ľudovít Štúr vyjadruje aj svoje city:

    Vzchází to slunečko, než za horu padá,
    moje mi též vzešlo, kéž mi nezapadá.

(dokončenie v budúcom čísle)

M. Michálek

Súvisiace články:
Preukazy totožnosti kedysi (23.12.2009)
Štúrova láska z Brezovej (dokončenie) (20.10.2009)
Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy (20.06.2009)
Z príhovoru Jána Bzdúška (06.05.2009)
Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku (22.04.2009)
2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum) (17.03.2009)
Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra (22.02.2009)
Podpora Brezovanov národnej veci (20.12.2008)
Kde sa vzali járky (O vplyve Brezovanov na okolitú krajinu) (20.12.2008)
Sedemdesiattri mien padlých (20.12.2008)
Zlomok z histórie (16.11.2008)
Opustil nás predčasne (17.10.2008)
Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom (18.09.2008)
O miestach Brezovej spätých s rokom 1848 (13.08.2008)
Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla (16.07.2008)
Mestečko Brezová (15.06.2008)
Najstaršie listiny z územia Slovenska a Brezová (18.05.2008)
Brezová roku 1707 (18.04.2008)
Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia (15.03.2008)
Zaujímavý dokument o našich predkoch (14.02.2008)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča (21.12.2007)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi (21.12.2007)
Zmeny na Brezovej (21.12.2007)
745 rokov (15.11.2007)
„Prevrat“ v Brezovej (15.11.2007)
Ku Dňu ozbrojených síl (12.10.2007)
O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine (12.10.2007)
63. výročie Slovenského národného povstania (13.09.2007)
Ako vznikla pieseň Klenová, Klenová - brezovská hymna (13.09.2007)
Povýšenie partizánskeho veliteľa (13.09.2007)
O brezovských cechoch a remeslách (14.08.2007)
Martin Šaško (200. výročie narodenia) (24.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (24.07.2007)
O pôvode našej cipky... (24.07.2007)
Za Jánom Bzdúchom (23.07.2007)
ZŠB hostilo ÚZ ČsŠ (23.07.2007)
Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi (23.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (dokončenie) (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 2275 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server