2009_01(január)

Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra

pre zväčšenie kliknite na obrázokPozrime sa ešte do tretice, milí Brezovania, na zástoj našich predkov pri podpore národných vecí v 19. storočí. Tentoraz pôjde o podporu akcie, ktorú organizoval časopis Sokol v r. 1860. Tento časopis, s presným názvom Sokol;Časopis pre krásno umenie a literatúru, redigoval a vydával v r. 1860 - 61 Pavol Dobšinský, vtedy profesor reči a literatúry slovenskej na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Redaktor Dobšinský je nám však všeobecne známy ako zberateľ a vydavateľ jedinečnej zbierky slovenských ľudových rozprávok Slovenské prostonárodné

povesti. Neskôr pôsobil ako evanjelický farár v Drienčanoch.
V 8. čísle 1. ročníka Sokola v r. 1860 bola ohlásená akcia Pomník Štúrov - zbierka obetí a milodarov "na zvečnenie pamiatky Ludevíta Štúra". Z obetovaných peňazí bude, /citujeme/: "vykázaná odmena tomu, kdo čito povesťou lebo dramatom či životopisom nášho drahého Ludevíta Štúra najlepšie nám oslávi, že čo vyše toho pozostane, obráti sa na vystavenie pomníka pre neho, a že - všetko k cti a sláve národa a muža národnieho, nezapomenutelného smeruje".
Od smrti nášho národného velikána Ľudovíta Štúra vtedy uplynuli 4 roky a v národe zrejme bola snaha po uctení jeho pamiatky. Faktom je, že ani po zbierke sa pomník Ľ. Štúrovi nepodarilo postaviť, stalo sa tak až po národnom oslobodení po r. 1918. Aj literárne spracovanie života Ľ. Štúra bolo vydané až v r. 1880 pod autorstvom J. M. Hurbana.
Opäť nás musí potešiť, že aj do tejto akcie sa naši brezovskí predkovia zapojili. V priloženej kópii zo Sokola zo strany 164 si môžeme prečítať mená Brezovanov i výšku ich príspevkov. Nájdeme tu mená príslušníkov brezovskej inteligencie /T. Hroš - farár, K. Sucháč a M. Veštík - učitelia, R. Mitták - lekár/, ale i pravé brezovské mená živé dodnes. Z textu možno vidieť, čím sa títo Brezovania zaoberali, ide o remeselníkov.
Ešte si nám treba pripomenúť, a to v súvislosti so všetkými tromi našimi príspevkami o podpore Brezovanov národným veciam, že Brezovania, aspoň teda mnohí z nich, museli sledovať národné dianie, na Brezovej sa odoberali národné časopisy, museli sa tu čítať a muselo sa o nich v brezovskej spoločnosti hovoriť. Ak teda časopis priniesol nejaký podnet na národnú zbierku, iste sa o tom hovorilo, a slúži ku cti našich brezovských predkov, že boli ochotní na národné veci prispieť. Bol to znak národnej uvedomelosti Brezovanov, ich kultúrnej a vzdelanostnej vyspelosti, a to práve v ťažkých časoch národnej neslobody.

M. Michálek

Súvisiace články:
Preukazy totožnosti kedysi (23.12.2009)
Štúrova láska z Brezovej (dokončenie) (20.10.2009)
Štúrova láska z Brezovej (18.09.2009)
Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy (20.06.2009)
Z príhovoru Jána Bzdúška (06.05.2009)
Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku (22.04.2009)
2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum) (17.03.2009)
Podpora Brezovanov národnej veci (20.12.2008)
Kde sa vzali járky (O vplyve Brezovanov na okolitú krajinu) (20.12.2008)
Sedemdesiattri mien padlých (20.12.2008)
Zlomok z histórie (16.11.2008)
Opustil nás predčasne (17.10.2008)
Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom (18.09.2008)
O miestach Brezovej spätých s rokom 1848 (13.08.2008)
Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla (16.07.2008)
Mestečko Brezová (15.06.2008)
Najstaršie listiny z územia Slovenska a Brezová (18.05.2008)
Brezová roku 1707 (18.04.2008)
Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia (15.03.2008)
Zaujímavý dokument o našich predkoch (14.02.2008)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča (21.12.2007)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi (21.12.2007)
Zmeny na Brezovej (21.12.2007)
745 rokov (15.11.2007)
„Prevrat“ v Brezovej (15.11.2007)
Ku Dňu ozbrojených síl (12.10.2007)
O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine (12.10.2007)
63. výročie Slovenského národného povstania (13.09.2007)
Ako vznikla pieseň Klenová, Klenová - brezovská hymna (13.09.2007)
Povýšenie partizánskeho veliteľa (13.09.2007)
O brezovských cechoch a remeslách (14.08.2007)
Martin Šaško (200. výročie narodenia) (24.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (24.07.2007)
O pôvode našej cipky... (24.07.2007)
Za Jánom Bzdúchom (23.07.2007)
ZŠB hostilo ÚZ ČsŠ (23.07.2007)
Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi (23.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (dokončenie) (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 5500 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: M. Michálek
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server