2008_05(máj)

Budú z nás novinári

BUDÚ Z NÁS NOVINÁRI? alebo ČO SME SA NAUČILI

Prichádza triedna. Učíme sa ako obvykle. Pre niektorých to je už aj otrava (ale triedna hovorí, že je to dôležité...). A tu zrazu odskok od témy: budeme robiť projekt NOVINY! Má to byť hlavne o nás, o našej triede. Niektorí sa veru netešia, iní už premýšľajú, ako budú postupovať. Na druhý deň nahlasujeme, kto s kým je v skupine. Skupín je osem. Materiály

 získavame zo života, z kníh a z internetu. Daktorí konzultujú s triednou, ostatní si pomáhajú sami. O mesiac prinášame výsledky svojej práce - noviny Sme žiaci , B.A.S.D- media, Novinky zo školy, My žiaci, Super novinky, Blondínka, Školák, Školáci.

(S. Banda, VII.A)


Naučili sme sa, čo znamená tímová práca: je lepšie byť viacerí ako sám, lebo je to rýchlejšie spravené, je viac nápadov; treba si vybrať vhodných členov skupiny, ak je to možné; vždy musí byť jeden hlavný, ktorý všetkých usmerní; ten kto riadi, musí dozerať aj na prácu iných, všetko prezerať, prípadne opraviť; „vodcu“, ktorého sme si zvolili, treba rešpektovať; musí byť aj ten, ktorý pracuje viac a ktorý menej; prácu treba rozdeliť spravodlivo pre všetkých; treba sa vo všetkom poradiť s ostatnými, svoj názor treba vhodne prejaviť - vedieť sa „dohadovať“; treba lepšie počúvať ostatných a spolupracovať s ostatnými; musíme sa spoliehať na spoločníkov, ale niekedy sa ukáže potrebné spoliehať sa len na seba, pretože nemôžem každému dôverovať; ak sa mi niečo nepáči alebo nechcem niečo robiť, treba to ostatným otvorene povedať, nekryť tých, ktorým sa nechce pracovať – neobhajovať ich, vynájsť sa, ako projekt dokončiť.

Naučili sme sa pracovať s tlačiarňou a lepšie pracovať na počítači: dokument si treba najprv uložiť, aby sa mi, keď náhodou vypnú prúd, všetko nevymazalo; nenechať si vytlačenie dokumentu na poslednú chvíľu; vieme lepšie pracovať vo Worde – používať aj iné nástroje ako doteraz, formátovať text, sťahovať a upravovať obrázky, používať textové pole...

Naučili sme sa tvoriť rôzne publicistické žánre, napríklad správu, oznámenie, interview, oznam, reklamu a vymyslieť článkom vhodné názvy; zopakovali sme si pravopis.

Naučili sme sa aj iné: nerobiť veci na poslednú chvíľu – treba vedieť plánovať, niekedy sa treba premôcť, vieme trocha lepšie spolupracovať, aj nad hotovou prácou treba rozmýšľať a hľadať, čo sa dá zlepšiť, a naučili sme sa aj, že to, čo vraví učiteľka /učiteľ/, je pravda a treba sa nad tým zamyslieť.

Na záver ešte citát: „...naučila som sa, že ak chcem, dokážem spraviť aj také veci, čo by som ináč nespravila... som rada, že sme mali taký projekt“.

(Postrehy svoje a spolužiakov spracovali B. Bekešová a M. Grňová, VII.A)


Súvisiace články:
Pozerajte našimi očami (23.12.2009)
Naše rozprávkovo (23.12.2009)
MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Obzrime sa za šk. rokom 2008/09 (18.09.2009)
Prvýkrát pod novým vedením (18.09.2009)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika putovala na ZŠ Brezová (20.06.2009)
Rozvíjame talent a tvorivosť (20.06.2009)
Brezovské atletické hry (20.06.2009)
Zápis budúcich prváčikov (22.02.2009)
Zaostrené na správanie (22.02.2009)
Predškoláci u prvákov (22.02.2009)
Slepá ulica... alebo stop závislostiam (20.12.2008)
Voda je náš kamarát (19.12.2008)
Literárne tvorivé dielne v základnej škole (16.11.2008)
Ocenenie interpretácie našich ôsmakov (17.10.2008)
Deň eura v základnej škole (17.10.2008)
Od septembra bez mobilov (18.09.2008)
Školské povinnosti a ranné vstávanie v plnom prúde (18.09.2008)
Prváci a piataci podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu (18.09.2008)
Ukončenie školského roka (16.07.2008)
Široko-ďaleko jediní (15.06.2008)
Čestné uznanie žiakom VII. A od Ministerstva školstva SR (15.06.2008)
Dvestotisíc pre ZŠ prekážkovým behom (15.06.2008)
Poďakovanie (15.06.2008)
Poďakovanie (17.05.2008)
Od povestí k rozprávkam (18.04.2008)
Nie je tabuľa ako tabuľa (18.04.2008)
Sympózium nádejných lekárov (18.04.2008)
Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009 (14.02.2008)
Super návšteva z Očovej (14.02.2008)
Stretnutie generácií (14.02.2008)
Už sa vody nebojíme (14.02.2008)
Kresbou proti diskriminácii (21.12.2007)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách (21.12.2007)
Vysypané z aktovky ZŠ (21.12.2007)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole (15.11.2007)
Strašiškola (15.11.2007)
Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov) (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (doplnenie) (12.10.2007)
Začali sme exkurziou u južných susedov (13.09.2007)
Vo vynovených priestoroch (13.09.2007)
Maľovali sme priamo na jarmoku (13.09.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie) (13.08.2007)
Vysypané z aktovky prvostupniarov (23.07.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu do školy (23.07.2007)
Takto sa učíme (23.07.2007)
Stretávka po 40-tich rokoch (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 2171 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server