2008_05(máj)

Čestné uznanie žiakom VII. A od Ministerstva školstva SR

Raz nám pani učiteľka Hrubá prišla do triedy oznámiť, že nás zapojila do literárnej časti medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE. Spočiatku sme nevedeli, do čoho ideme, lebo sme vlastne ani nevedeli, o čom máme písať. Zľakli sme sa, pretože téma „Väčšinová i menšinové kultúry Slovenska sú spolutvorcami kultúry zjednotenej Európy“ bola ťažká - skoro nikto okrem pani učiteľky jej nerozumel. Navyše sa nám zdalo, že na tom budeme musieť veľmi dlho a tvrdo pracovať. A tak sa aj stalo.

Pani učiteľka povedala, že budeme postupovať krok za krokom. Budeme pátrať vo svojich rodinách, v susedstvách aj v radoch učiteľov po ľuďoch, ktorí obohatili našu kultúru. Pracovali sme na tom až 4 dlhé mesiace.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy, na počítačovom krúžku i vo svojom voľnom čase sme sa zahrali na stopárov. Hľadali sme, ako sa len dalo. Stali sme sa stopármi kultúry v našom meste.
Čerpali sme zo slov múdrych ľudí, z informácií na internete, z kníh, z miestnych novín. Vytvorili sme si spoločnými silami dotazníky, ktoré sme potom rozniesli rôznym ľuďom. Pre porovnanie sme aj my také vyplnili. Títo ľudia mali a aj teraz majú s kultúrou v našom meste veľa dočinenia, spravili pre nás a naše mesto veľmi veľa. Museli sme ich najprv nájsť, kde bývajú (aj to bolo do určitej miery stopovaním) a potom požiadať o spoluprácu. Báli sme sa, že to bude ťažká práca presvedčiť ich. Iste majú dosť svojich problémov. Našťastie sa nám podarilo odovzdať všetky dotazníky, ba dostali sme ich naspäť vyplnené! Ďakujeme.
Do školy sme si pozvali pána učiteľa Petra Uhlíka, ktorý nám porozprával o tom, ako vyzerala kultúra pred mnohými rokmi a ako ju vidí teraz. Zaujímavá bola aj hodina s pánom Matúšom Valihorom, ktorý nám predstavil svoje archeologické objavy a porozprával nám všeličo zaujímavé z našej histórie.
Postupne sme získali toľko informácií, až sa nám z kečky parilo. Na hodinách slovenského jazyka sme prednášali referáty, písali slohy.
Zo všetkých materiálov sme nakoniec vytvorili zborník. Volá sa Stopovanie. Do jeho tvorby sa po 4 mesiace zapájala celá naša VII. A trieda – každý podľa svojich možností a schopností. Zborník má 16 kapitol, 66 strán, veľa textu, ale aj obrázkov, fotografií žiakov z triedy, reprodukcií rôznych výtvarných a architektonických diel.
Na začiatku sa predstavuje 13 z nás, uvádzame, čo nás najviac zaujalo, potom sú dotazníky, potom nasledujú materiály o osobnostiach a pamätníkoch, o literatúre, ktorá sa týka Brezovej, o divadlách a filmoch, ktoré súvisia s Brezovou, o rôznych architektoch a výtvarníkoch, hudobníkoch, spevákoch a tanečníkoch, o detskom folklórnom súbore Iskerka, o tolerancii medzi evanjelikmi, katolíkmi, židmi, Rómami a „rimanmi“. Sú tam aj ukážky brezovského humoru.
Poslednou kapitolou sú naše stopy. Sú tam príbehy, ktoré sme písali my. Príbehy z letných prázdnin, o najlepších priateľoch, sci-fi, interview, zamyslenia na tému knihy a knižnica, ba aj rozprávky a povesti, ktoré vznikli na základe archeologických objavov pána M. Valihoru.
Práca na zborníku bola zdĺhavá, niektorým žiakom sa už do toho ani veľmi nechcelo, ale pani učiteľka ich núkala, a tak povolili. Nakoniec sa to všetko bez problémov stihlo a naša práca postúpila do národného kola.
Od Ministerstva školstva Slovenskej republiky sme dostali Čestné uznanie. Do súťaže sa zapojilo 819 škôl, 17 256 žiakov.

(S použitím materiálov zo súťažnej práce text zostavili J. Gavlas a P. Osuský, žiaci VII.A)


Súvisiace články:
Pozerajte našimi očami (23.12.2009)
Naše rozprávkovo (23.12.2009)
MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Obzrime sa za šk. rokom 2008/09 (18.09.2009)
Prvýkrát pod novým vedením (18.09.2009)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika putovala na ZŠ Brezová (20.06.2009)
Rozvíjame talent a tvorivosť (20.06.2009)
Brezovské atletické hry (20.06.2009)
Zápis budúcich prváčikov (22.02.2009)
Zaostrené na správanie (22.02.2009)
Predškoláci u prvákov (22.02.2009)
Slepá ulica... alebo stop závislostiam (20.12.2008)
Voda je náš kamarát (19.12.2008)
Literárne tvorivé dielne v základnej škole (16.11.2008)
Ocenenie interpretácie našich ôsmakov (17.10.2008)
Deň eura v základnej škole (17.10.2008)
Od septembra bez mobilov (18.09.2008)
Školské povinnosti a ranné vstávanie v plnom prúde (18.09.2008)
Prváci a piataci podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu (18.09.2008)
Ukončenie školského roka (16.07.2008)
Široko-ďaleko jediní (15.06.2008)
Dvestotisíc pre ZŠ prekážkovým behom (15.06.2008)
Poďakovanie (15.06.2008)
Budú z nás novinári (15.06.2008)
Poďakovanie (17.05.2008)
Od povestí k rozprávkam (18.04.2008)
Nie je tabuľa ako tabuľa (18.04.2008)
Sympózium nádejných lekárov (18.04.2008)
Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009 (14.02.2008)
Super návšteva z Očovej (14.02.2008)
Stretnutie generácií (14.02.2008)
Už sa vody nebojíme (14.02.2008)
Kresbou proti diskriminácii (21.12.2007)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách (21.12.2007)
Vysypané z aktovky ZŠ (21.12.2007)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole (15.11.2007)
Strašiškola (15.11.2007)
Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov) (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (doplnenie) (12.10.2007)
Začali sme exkurziou u južných susedov (13.09.2007)
Vo vynovených priestoroch (13.09.2007)
Maľovali sme priamo na jarmoku (13.09.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie) (13.08.2007)
Vysypané z aktovky prvostupniarov (23.07.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu do školy (23.07.2007)
Takto sa učíme (23.07.2007)
Stretávka po 40-tich rokoch (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 2506 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server