2008_11(dvojčíslo)

Kde sa vzali járky (O vplyve Brezovanov na okolitú krajinu)

pre zväčšenie kliknite na obrázokBrezová je ako dedina písomne doložená už v roku 1262, no ďalšie písomné pramene o jej osídlení začínajú až od 16. storočia.
Ukazujú, že nedostatočná rozloha brezovskej doliny viedla k nutnosti hľadať novú poľnohospodársku pôdu. Kvôli silne členitému územiu Brezovej ju bolo treba získavať v zalesnených dolinách a
svahoch. Klčovaním lesa tam vznikala najprv kopaničiarska pôda, neskôr i kopaničiarske osídlenie. Tento proces prebiehal postupne, počas


nasledujúcich 300 rokov, podobne ako v ostatných obciach podjavorinsko-podbradlianskeho kraja vznikalo na území Brezovej, okrem južnej hornatej časti patriacej Brezovským Karpatom, rozptýlené kopaničiarske osídlenie.
Ani tak však členitým terénom, úrodnosťou pôdy a chladnejším podnebím obmedzované poľnohospodárstvo nestačilo uživiť prudko rastúci počet obyvateľstva, ktoré bolo nútené siahať po ďalších zdrojoch obživy – remeselnej výrobe, furmankách, sezónnych poľnohospodárskych prácach v úrodnejších oblastiach atď. (podľa súpisu obyvateľov Nitrianskej stolice z roku 1753 bolo v Brezovej 209 remeselníkov, čo bol štvrtý najvyšší počet remeselníkov v rámci celej stolice).
Odlesňovaniu sa nevyhla ani južná hornatá časť územia vrátane Brezovských Karpát.
Hovoria o ňom napríklad výpovede dvanástich svedkov z 31. mája 1766. Sú zachytené v spise o územných sporoch medzi dobrovodským panstvom a brezovskou obcou, ktorý som našiel v cirkevnom archíve brezovského ev.a.v. zboru. Tretí svedok Georgius Viedensky alias Czadro uviedol že:
"...Brezowsky kowacse od od Priehorskeg Czesty pod skalu Wratne wtom boku jak sa prechaza za chtelniczky chodnicsek Uhlye paliwaly a inssy tež Brezowanye tam slobodne drewo rubaly a lichwu pasawaly..."
a podobné boli i výpovede  ostatných svedkov.
Vidíme, že sa lesy rúbali nielen kvôli ťažbe dreva, ale v nich brezovskí kováči pre svoju potrebu pálili aj drevené uhlie a pásol sa tam dobytok. K ničeniu prispela i ťažba dubov na získavanie trieslovej kôry pre miestne garbiarstvo.
Vplyvu odlesňovania zeme a jej následného poľnohospodárskeho využívania na reliéf Myjavskej pahorkatiny sa venuje geomorfológ Doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc. V práci Geomorfologická odozva enviromentálnych zmien na území Myjavskej pahorkatiny uvádza, že súčasný vzhľad reliéfu prevažnej časti Myjavskej pahorkatiny je výsledkom kombinovaného pôsobenia poľnohospodárskej činnosti človeka, najmä orania a činnosťou človeka urýchlených ronových procesov (ronový proces = vodná erózia pôdy).
Hlavným prejavom ronových procesov bol vznik siete trvalých výmoľov (v brezovskom nárečí zvaných járky). Nevyhnutnú podmienku na vznik výmoľov poskytli rozsiahle odlesňovanie územia a rozširovanie poľnohospodárskej krajiny, ale spúšťacím mechanizmom katastrofickej výmoľovej erózie boli extrémne zrážkové a roztopové udalosti (Dodávam, že v zachovaných písomných prameňoch sa spomínajú prívaly a povodne v Brezovej v rokoch 1736, 1737, 1783, 1784, 1792 /dvakrát/, 1813, 1815 a 1820).
Okrem výmoľovej erózie vplývalo na reliéf územia kombinované pôsobenie plošnej ronovej (vodnej) erózie a erózie orbovej. Výsledkom bolo znižovanie povrchu svahov a chrbtov v miestach s orbou po spádnici a vznik stupňovín kultivačných terás na miestach oraných po vrstevnici, pričom hlavnú úlohu pri týchto zmenách zohrala orbová erózia.
Z uvedeného vyplýva, že prírodné pomery ovplyvnili charakter osídlenia i hospodárstva Brezovej a obyvatelia územia Brezovej sa svojou činnosťou podieľali na podobe okolitej krajiny.

Matúš Valihora

Súvisiace články:
Preukazy totožnosti kedysi (23.12.2009)
Štúrova láska z Brezovej (dokončenie) (20.10.2009)
Štúrova láska z Brezovej (18.09.2009)
Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy (20.06.2009)
Z príhovoru Jána Bzdúška (06.05.2009)
Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku (22.04.2009)
2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum) (17.03.2009)
Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra (22.02.2009)
Podpora Brezovanov národnej veci (20.12.2008)
Sedemdesiattri mien padlých (20.12.2008)
Zlomok z histórie (16.11.2008)
Opustil nás predčasne (17.10.2008)
Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom (18.09.2008)
O miestach Brezovej spätých s rokom 1848 (13.08.2008)
Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla (16.07.2008)
Mestečko Brezová (15.06.2008)
Najstaršie listiny z územia Slovenska a Brezová (18.05.2008)
Brezová roku 1707 (18.04.2008)
Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia (15.03.2008)
Zaujímavý dokument o našich predkoch (14.02.2008)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča (21.12.2007)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi (21.12.2007)
Zmeny na Brezovej (21.12.2007)
745 rokov (15.11.2007)
„Prevrat“ v Brezovej (15.11.2007)
Ku Dňu ozbrojených síl (12.10.2007)
O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine (12.10.2007)
63. výročie Slovenského národného povstania (13.09.2007)
Ako vznikla pieseň Klenová, Klenová - brezovská hymna (13.09.2007)
Povýšenie partizánskeho veliteľa (13.09.2007)
O brezovských cechoch a remeslách (14.08.2007)
Martin Šaško (200. výročie narodenia) (24.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (24.07.2007)
O pôvode našej cipky... (24.07.2007)
Za Jánom Bzdúchom (23.07.2007)
ZŠB hostilo ÚZ ČsŠ (23.07.2007)
Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi (23.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (dokončenie) (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 3267 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server