2008_05(máj)

Názory komentáre

1) Na základe vlastnej skúsenosti by som žiadala, aby bolo v brezovských Novinkách zverejnené fungovanie štátnej polície na Brezovej, odkedy dokedy ich možno volať na t. č., ktoré je uvedené v zozname, teda 62 43 304. Stalo sa mi, že po 16.00 h. a ešte aj do 8.00 hod. rannej nebolo možné sa na toto číslo dovolať. Nakoniec, keď sme tam išli osobne a stretli pred MÚ zamestnanca polície, povedal, že treba volať na 158 (je to vraj aj zadarmo).


2) Taktiež treba zverejniť fungovanie Mestskej polície na Brezovej. Stalo sa mi, že som išla nahlásiť psíka, ktorý už aj 2 mesiace behá aj po Myjavskej ul. Pracovník MP ma odporučil nahlásiť to na sekretariát MÚ. Najstaršia p. sekretárka sa rozčúlila, že čo ona s tým má. Tak občan potom nevie, na koho sa v takýchto prípadoch má obrátiť, keď hyeny v ľudskej koži vyhodia psíka v meste.

Ing. Michálková, Myjavská 485Telefónne čísla na Obvodné odd. Policajného zboru v Brezovej pod Bradlom sú  6242 333 - v čase od 07.30 h. do 15.30 h. v pracovné dni a tiesňové volanie 158 - 24 h. denne. Vami uvedené číslo 62 43 304 slúži len ako faxová linka.
Obvodné odd. Policajného zboru v Brezovej pod Bradlom


V roku 2007 MsP Brezová p. Br. vykonávala odchyt túlavých zvierat na území mesta v 43 prípadoch v spolupráci s veterinárnym lekárom. MsP vybudovala karanténne odch. zariadenie pre potreby odchytených zvierat. V prípade výskytu takýchto zvierat je možné tieto zvieratá oznámiť na: tel. 694 2230, 694 2231, prípadne na mobil 0905 386 142, najlepšie v čase výskytu na danom mieste, tak aby bolo možné vykonanie odchytu. Zároveň chceme poďakovať všetkým občanom v meste za spoluprácu a chovateľom pripomenúť, že vlastníctvo psíka nie je len o práve vlastniť zviera, ale je najmä o zodpovednosti za zviera.
Mestská polícia Brezová pod BradlomÚvaha

Žijeme v období významných zmien v spoločnosti. Sú rôzne názory na to, čo sa deje. Inak nazerá na život a dianie v spoločnosti občan, ktorý má príjem pod úrovňou priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a inak občan, ktorý ho má niekoľkonásobne vyšší.
Býva medzi ľuďmi diskutovaná i oblasť odmeňovania a postavenia starostov obcí a primátorov miest. Toto ich postavenie a odmeňovanie upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. Ich platové ohodnotenie je zaradené v deviatich skupinách, podľa počtu obyvateľov obce či mesta. Napr. starosta do počtu obyvateľov 500 má minimálny plat 1,65-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok. Pri počte obyvateľov od 5 001 do 10 000 2,6-násobok, nad 100 000 obyvateľov 3,98-násobok.
Obecné, či mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.
Starostovi a primátorovi môže odsúhlasiť odmenu obecné, či mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Ďalej mimoriadne odmeny, za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
Z oznamovacích prostriedkov sme sa dozvedeli, napr. že primátor istého okresného mesta má, alebo mal, príjem mesačne z titulu svojej funkcie okolo 200 000 Sk.
Právomoc obecných, či mestských zastupiteľstiev je tu vysoká. Zákon neurčuje, či o plate starostu, či primátora sa má hlasovať verejne, či tajne. V nejednom prípade sa hlasovalo verejne, čo zvádza k domnienke, že starosta, či primátor chce vedieť, ako je mu ktorý poslanec naklonený.
Domnievam sa, že zaradenie starostov a primátorov do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov je primerané, ako i stanovenie maximálnej výšky odmien ako i schválenie mimoriadnej odmeny.
Myslím si však, že zo zákona by bolo potrebné vypustiť v § 4, ods. 2, kde sa hovorí, že zastupiteľstvo obce, či mesta môže svojím rozhodnutím zvýšiť plat starostu, či primátora až na dvojnásobok. Znamenalo by to, že ich odmeňovanie by bolo primeranejšie voči vývoju miezd u nás a nedochádzalo by k extrémom.
Minulý rok sme sa dozvedeli z oznamovacích prostriedkov, že niekoľko primátorov miest Slovenska iniciovalo novelizáciu spomínaného zákona, ktorým chceli dosiahnuť po odchode z funkcie "doživotnú rentu". Našťastie s takýmto návrhom nepochodili. Páčila sa mi reakcia od niekoľkých primátorov väčších miest, že s týmto návrhom nesúhlasili, s odôvodnením ich dobrovoľnosti kandidovať za primátorov.

Ďuriš Jozef, Partizánska ul.

 

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk


| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3361 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server