2008_08(august)

Názory / komentáre

K diskusii Ľ. Ulricha a V. Mikulčíkovej z minulého čísla Noviniek
Stretnutie s Ľubomírom Ulrichom sa uskutočnilo a po vzájomnom vysvetlení si názorov sme prišli k záveru, že obom nám ide o zachovanie športu (futbalu a hádzanej) na Brezovej a to formou zaktivizovania tých najmladších detí a ich rodičov. Aká dôležitá je komunikácia!

Viera Mikulčíková


Garbiarska ulica postrachom vodičov „úžitkových“ vozidiel?
Garbiarska ulica je označená dopravnou značkou „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy“. Chýba k tejto značke doplňujúca značka „nad 3,5 t“. Za nákladné vozidlo sa považuje i každé úžitkové vozidlo, ktoré má priestor pre nákladný tovar prehradený mriežkou a presahujúce hmotnosť vrátane nákladu nad 1 tonu. Také vozidlo je napríklad i Škoda Favorit. Je preto nelogické, ak po uvádzanej ceste premávajú autobusy a nemôžu po nej
jazdiť takéto ľahké vozidlá!
Viem, že medzi majiteľmi a vodičmi takýchto vozidiel je dlhodobá nespokojnosť. Bodaj by aj nie. Veď cestou dookola strácajú čas, míňajú navyše pohonné hmoty, znečisťujú zbytočne životné prostredie.
Zdôvodnenie pracovníka mestskej polície, že oni nie sú od toho, kde a aké majú byť dopravné značky, pripúšťam. Čo bráni však mestským policajtom, aby tlačili na mestský úrad, ktorý by mohol žiadať kompetentných o zmenu značenia? Taká istá je dopravná značka i pred Štverníkom. Vy najlepšie viete, mestskí policajti, kde by to chcelo zmenu dopravného značenia v meste.
Uvádzaný stav som žiadal riešiť pripomienkou na poslaneckom dni, no zdá sa, že neúspešne. Čo na to pani poslankyne, páni poslanci a pani primátorka?

Ďuriš Jozef, Partizánska ul.


Poďakovanie
Patrím k mnohým občanom Brezovej, ktorí oceňujú skutočnosť, že novovybudované chodníky pozdĺž cesty pod mestským trhoviskom majú potrebný sklon i vzhľad. Patrí za to poďakovanie pracovníkom dodávateľskej firmy SKANSKA a.s. Cením si o to viac tú skutočnosť, že pôvodne uložený chodník pod predajnými stánkami mal veľký sklon a pracovníci uvádzanej firmy na vlastné náklady ho urobili do súčasného stavu. Ešte raz ďakujeme.

Ďuriš Jozef, Partizánska ul.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 2699 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server