2008_10(október)

Názory / komentáre

Po devätnástich rokoch nežnej revolúcie
Tento rok maturovali na stredných školách študenti, ktorí sa narodili v pamätnom roku československých dejín, kedy po 17. novembri 1989 prišlo k zmene spoločenského poriadku u nás.
Po budovaní socializmu nastalo budovanie kapitalizmu. Nastali prevratné zmeny, ktoré sa bytostne dotkli každej rodiny, každého občana. Veľmi dobre si spomínam na udalosti po 17. novembri 1989, kedy mnohí protagonisti


týchto udalostí nám sľubovali lepší život už za niekoľko rokov. Vyzývali k trpezlivosti a niektorí z nich odhadovali lepší život už o 3 až 4 roky. V súčasnosti myslím, že každý triezvo uvažujúci človek pochopil, že to boli nereálne sľuby. Čo nastalo po r. 1989, ako sa očakávanie ľudí splnilo, to si musí vyhodnotiť každý sám. Vy, čerství maturanti, a nielen vy, máte zrejme rôzny názor na život pred rokom 1989 a po ňom. Ovplyvňovaný je oznamovacími prostriedkami, školou, priateľmi a rodičmi. V oznamovacích prostriedkoch sa veľmi málo hovorí o pozitívnych skutočnostiach, ktoré sa diali v prospech väčšiny obyčajných ľudí pred rokom 1989. Avšak uvádzaním iba negatívnych  udalostí, ktoré sa diali pred r. 1989, môže vzniknúť u mladých ľudí skreslený názor, pretože v tom období nežili, alebo boli ešte deti. Ani ja nesúhlasím s udalosťami, ktoré spôsobili krivdy ľuďom.
Je mi ľúto mladých ľudí, ktorí nepochádzajú z dobre situovaných rodín a chcú si založiť rodinu a túžia po byte. Ceny bytov sa vyšplhali už do veľkých čísiel. Pred rokom 1989 každý mladý pár mal šancu získať byt za niekoľko rokov. Tí šťastnejší štátny, či podnikový, tí menej šťastní družstevný - za niekoľko desaťtisíc korún. Stručne povedané získať byt bolo samozrejmosťou.  Nezamestnanosť bol neznámy pojem, tak ako priplácať nemalé čiastky na lieky, či štúdium, hlavne na vysokých školách. Sprivatizovali okrem iného "vlajkové lode" slovenského priemyslu. Porovnajte si na štatistickom úrade SR, koľko prostriedkov išlo do štátneho rozpočtu zo Slovnaftu, Východoslovenských železiarní, Slov. plynárenského priemyslu a ďalších pred rokom 1989 a koľko v súčasnosti. Čudujme sa potom, prečo nie je dostatok prostriedkov na terciálnu sféru ako školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť či kultúru. Viacerí z vás mladých si  vylepšujú životnú úroveň prácou v zahraničí.  Nemala dobre riadená spoločnosť vytvárať také podmienky, aby ľudia vo väčšej miere neodchádzali za prácou za hranice? Veď mladí manželia majú byť spolu.
Zamyslime sa nad súčasnou morálkou v spoločnosti. Nestali sa peniaze viac rozhodujúcim faktorom v živote, akým by mali byť? A čo zločinnosť. Napr. v Brezovej pred r. 1989 boli iba dvaja policajti a stačilo to. V súčasnosti je päť mestských a dvojciferné číslo štátnych.
Dali by sa porovnávať mnohé ďalšie skutočnosti. V spomínanom roku 1989 bolo treba robiť zmeny. Ale také zmeny, ktoré sú rozhodujúce v prospech všetkých ľudí. Týmto príspevkom chcem hlavne u vás mladých ľudí so sociálnym cítením vzbudiť zamyslenie nad tým, ako našu spoločnosť urobiť sociálne spravodlivejšou.

Jozef Ďuriš, Partizánska ul.


K článku Rekonštrukcia kotolní v Brezovej s dopadom na cenu tepla
Pozorne som si prečítal uvedený článok v 9 čísle Noviniek spod Bradla. Ak som dobre pochopil, uvádzaný obsah tak znie optimisticky. Znepokojuje ma však chýbajúci údaj, ktorý by uvádzal predpokladané náklady na rekonštrukciu kotolní, spracovanie dreva na štiepku, jej dovoz a podobne. Ako sa tieto náklady prejavia na výslednej cene tepla a na akú dobu. Veď to budú nemalé náklady. Predpokladám, že tieto náklady bude znášať spoločnosť HETECH SERVICES, a. s.

Jozef Ďuriš, Partizánska ul.

Poznámka:
Všetky spomínané náklady sú už zakomponované v cene tepla uvedenej v článku
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej s dopadom na cenu tepla.
MsÚ

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk


| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 2205 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server