2009_01(január)

Názory / komentáre

Postrehy radového občana

Ako ďalej so strednou školou na Brezovej?
V októbrovom vydaní Noviniek spod Bradla som okrem iného vyzýval vedenie mesta a predsedkyňu Rady školy pri Strednej odbornej škole M. R. Štefánika o vyjadrenie v našich Novinkách. Týkalo sa to aktivít, aké robia v prospech zachovania


uvádzanej školy a aká je ich spolupráca s novým vedením školy. Žiaľ doteraz na môj dotaz nebolo zaujaté stanovisko. S odstupom času som sa dozvedel, že Ing. Bajzová už nie je predsedkyňou rady školy, ktorá bola delegovaná do nej za mesto.  Vyplynulo to zo zmeny v  "školskom zákone", ktorý mení pravidlá zloženia rady školy. Bolo by však žiadúce jej vyjadrenie za obdobie v ktorom vykonávala spomínanú funkciu. Prečo nie je doteraz zvolený nový predseda Rady školy?

Sú prechody pre chodcov bezpečné?

Koncom minulého roku boli zrealizované nové bielo-červené prechody na Brezovej. Zrejme autori takéhoto riešenia prechodov mali na mysli zvýšenie bezpečnosti pre chodcov i vodičov. V zimnom období sa však stávajú nebezpečnejšími,
lebo sú viac šmykľavé ako predchádzajúce. Predpokladám, že kvalita niektorých je alebo bude predmetom reklamácie. Osvetlenie pri týchto prechodoch je slabé. Silnejšie osvetlenie považujem pri týchto prechodoch za nevyhnutné.

Verejné zhromaždenia občanov
Zúčastnil som sa októbrového zasadania mestského zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí odznela kritika neplnenia poslania tzv. "poslaneckých dní". Z debaty vyplynula potreba uvažovať o verejných zhromaždeniach občanov so zástupcami mestského úradu a mestským zastupiteľstvom. Zamerané by boli na rôzne záležitosti týkajúce sa mestského úradu, rozvoja mesta a problémoch, ktoré občania chcú, aby sa riešili. Primátorka prisľúbila, že v nasledujúcom mesiaci sa o to pokúsi. Nie je mi známe, že by sa táto akcia uskutočnila. Dôvody potreby takýchto stretnutí aspoň raz ročne, vhodnejšie polročne, vidím v nasledovnom:
- Občania môžu debatovať bez súhlasu zastupiteľstva. Nemusia čakať na záver, ako je to pri bežnom zasadnutí zastupiteľstva.
- Priamo dostanú odpoveď od kompetentných.
- Utuží sa dôvera medzi občanmi, mestským úradom a zastupiteľstvom.
- Občania sa viacej dozvedia o činnosti mestského úradu a poslancoch.
Nedávno sa v rozhovore so mnou Ján Tatara, kandidát na primátora Brezovej spred 6 rokov, vyjadril na túto tému takto: "ak by na verejné zhromaždenie prišlo iba pár ľudí, i tak to stojí za to ich uskutočňovať. Ľudia pochopia, že je to v ich prospech, a neskôr prídu ďalší". Túto myšlienku mal i vo volebnom programe. A to sa mi páčilo.

Nové auto na mestskom úrade
Pred niekoľkými dňami som sa dozvedel, že mesto odpredalo osobné auto Octavia, ktoré bolo zakúpené v minulom volebnom období a kúpilo nový Wolkswagen. Jeho cenu odhadujem okolo 750 000 Sk.
Pýtam sa Vás, pani primátorka, panie poslankyne a páni poslanci, bolo nutné kupovať také drahé auto? Ak bola nespokojnosť s Octaviou, nestačilo vozidlo nižšej cenovej relácie?
Ja si myslím, že pri nákupe takýchto vecí by to chcelo viac skromnosti. Vy, občania, čo si o tom myslíte?

Ďuriš Jozef, Partizánska ul.


• K pripomienke pána J. Ďuriša ohľadom strednej školy v Brezovej pod Bradlom: Tieto otázky mal pán Ďuriš položiť inému adresátovi, nie vedeniu mesta.
• Nové priechody pre chodcov spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné priechody. Skutočnosť, že pri niektorých došlo k ich poškodeniu sme konzultovali s dodávateľom a ten sa zaviazal opraviť tieto priechody v rámci reklamácie. Osvetlenie priechodov pre chodcov je aj podľa nášho názoru veľmi dôležité a preto máme rozpracovaný projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v rámci ktorého budeme riešiť aj osvetlenie priechodov pre chodcov.
• Verejné zhromaždenie vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva s občanmi mesta sa uskutoční 5. 2. 2009 o 17,00 hod v NDŠ. O tomto zhromaždení boli občania mesta informovaní v dostatočnom predstihu mestskými médiami.
• Uvedené vozidlo je pre prácu mestského úradu potrebné. Doteraz používané motorové vozidlo Škoda Octávia bolo po vážnej autonehode nespoľahlivé. Z toho dôvodu bolo nutné zaobstarať pre mestský úrad nové vozidlo určené na dlhšie trasy a zároveň pre viac osôb.

Bc. M. Gavlas, prednosta MsÚAj Vianoce sa dajú znepríjemniť rôzne

Tento príspevok som mal pripravený k zverejneniu už 1. 1. 2009, ale zadržal som ho preto, že som nepoznal čistú pravdu a nie som tiež odborníkom na uvedenú problematiku. Nevedel som tiež, či nebudú uverejnené ďalšie informácie, okrem tých, ktoré sa dotiaľ rozhádzali v tvrdeniach, tiež preto, že som nechcel byť zaujatý ani voči jednej zo sporných strán.
Asi tušíte, že ide o obmedzenú dodávku tepla a teplej vody do domácností mesta Brezovej. Ani teraz nebudem uvádzať mená, pretože neviem, či ešte nevyjdú na povrch nejaké nové skutočnosti. Určite mnohým z nás a to aj mne sa môže stať, že neúmyselne vysloví nejaké vyjadrenie, alebo urobí nejaký čin, ktorým znepríjemní život niekomu inému, prípadne malej skupinke ľudí. Urobiť však niečo úmyselne, čím znepríjemní život toľkým obyvateľom Brezovej a to ešte na Vianočné sviatky, to považujem za nehoráznosť.
Pýtam sa preto, prečo bola akcia nasmerovaná práve na Vianočné sviatky? Prečo museli byť občania Brezovej vtiahnutí do sporu dvoch strán a tieto neriešili tento spor právnou prípadne súdnou cestou? Pýtam sa tiež, čo mysleli spoločníci Bytového podniku vydaním letáčika, v ktorom sa pred Vianocami ospravedlňovali, že od Nového roku bude obmedzená dodávka tepla a teplej vody a na základe čoho to predpokladali? Či bol na niekoho chystaný atentát, z akých príčin a kým?
Veď už vtedy bolo jasné, že od Nového roku bude prevádzkovateľom zariadení na výrobu tepla a teplej vody iná spoločnosť. Chceli snáď aby mamičky prikryli novorodeniatka týmito plagátikmi, alebo sa nimi pozakrývajú v tej dobe nemocní občania, alebo postihnutí dôchodci?
Predpokladal som, že v zámere letáčika zaželajú pisatelia príjemné Vianoce a šťastný Nový rok a nie len akúsi hrozbu, nad ktorou by mali rozmýšľať občania počas Vianoc. Obrátil som sa začiatkom krízy osobne (ústne) na spoločníkov Bytového podniku prečo je obmedzená dodávka tepla a teplej vody. Odpoveď znela, že preto lebo primátorka mesta za prítomnosti polície vymenila zámky v kotolni. Samozrejme to nebola pravda, pretože táto dodávka bola obmedzená ešte pred zásahom primátorky. Faloš nad faloš, ktorú si dovolí len málo kto. Verím, že sa dočkáme úplne čistej pravdy, kto do akej miery a v akom rozsahu sa podieľal na vzniknutej situácii. Nech to bol kto koľvek, bol to človek alebo viacerí, ktorí nemajú charakter a ľudské cítenie.
Ešte dve poznámky, ktoré len okrajovo súvisia s uvádzanou situáciou. Prečo sedia na mestskom zastupiteľstve ľudia, ktorí sa nevedia rozhodnúť hlasovať, keď sa jedná o tak veľký počet občanov? Správali by sa tak, aj keby sa jednalo o ich osobné záujmy?
Pred nedávnom bol do slovenčiny zverejnený preklad francúzskeho spisovateľa, sociológa a publicistu, v ktorom sa zameral na dobro a zlo. Mimoriadne sa zameriava kto je dobrým človekom alebo kto sa ním môže stať. Iste tvrdé konštatovanie či otázka, ale o čo tvrdšie vyznela skutočnosť o ktorej sa zmieňujem.

Okrem iného uvádza: dobrým človekom nie je a nemôže sa ním stať;
• Kto bez vážnych dôvodov nevie pozdraviť, či odpovedať na pozdrav.
• Povyšuje svoje osobné záujmy a majetok nad ľudskú dôstojnosť.
• Kto sa nevie usmiať na iného človeka a ktorému z výrazu tváre nevyžaruje aspoň trochu cítenia k iným.
• Kto sa nevie zamyslieť nad svojou minulosťou a až potom hodnotiť či vážiť si iných.

Alojz Ďuriš - sídl. Záhumnie


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2475 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server