2009_06(jún)

Názory / komentáre

Šetrí sa na Mestskom úrade v Brezovej?

V súčasnej dobe hospodárskej i finančnej krízy viaceré obecné a mestské úrady prispôsobujú svoju činnosť i rôznymi opatreniami zameranými na šetrenie. Niektoré zastupiteľstvá obcí a miest znižujú odmeny primátorom, prednostom, starostom i sami sebe. Prijímajú opatrenia zamerané na šetrenie v tých oblastiach, ktoré nie sú


nevyhnutné. Inými slovami - zodpovedne reagujú na danú situáciu a konajú tak v prospech mesta, obce a väčšiny obyvateľov.
Zaujíma ma preto, ako Mestský úrad v Brezovej reaguje na súčasnú situáciu a aké úsporné opatrenia uskutočňuje.
Poznámka: V závere mesiaca apríl som odovzdal príspevok do Noviniek spod Bradla vo forme konkrétnych otázok zameraných na vývoj okolo projektu rekonštrukcie základnej školy. Žiaľ, redakčná rada mi ho nezaradila do tlače ani v máji, ani v júni. Podotýkam, že to nie je prvý nezverejnený môj príspevok v tomto roku. Uvádzam to preto, že niektorí občania - sympatizanti mojich príspevkov - mi položili otázku, prečo som sa odmlčal príspevkami.
Natíska sa otázka, či je to záujem redakcie nezverejňovať kritické články, alebo je to záujem niekoho iného. Ja som si na túto otázku zodpovedal. Vy spoluobčania, pouvažujte o tom.

Ďuriš Jozef
Partizánska ul.


Vážený pán Ďuriš!
V prípade, že Váš článok redakčná rada neuverejnila, na čo má právo, dostali ste písomné stanovisko s odôvodnením.
Na Vaše otázky sa kompetentní predstavitelia mesta rozhodli odpovedať písomne priamo Vám a nie v Novinkách spod Bradla.

redakčná rada Noviniek spod Bradla


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 2357 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server