2009_08(august)

Názory / komentáre

Veľmi milé prekvapenie
Každý je nejaký a každý iný. Máme rôzne záujmy, sny, zábavy, predstavy... Moja predstava, vychádzajúca z minulých skúseností, o tohtoročnom jarmoku v našom meste sa so skutočnosťou nedá porovnať. Bola som veľmi milo prekvapená. A všetkým. Koncepciou celej akcie. Všetkého bolo dosť. Užili si deti, mladí i starí. Stále bolo čo sledovať, počúvať, nakupovať, jesť a dokonca i obdivovať. Chcela by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí za


celkovým dobrým dojmom z jarmoku stáli. Dotiahli vec do detailov a nahodili si vysoký, čo iste všetci v našom meste vítame, štandard pre ďalšie roky. My nezainteresovaní sme nezaregistrovali žiadne zádrhely. Celému tímu si teda dovolím, ako radový občan, ktorý si jarmok užil, poďakovať, za ich dobrú prácu.

J. Kazičková


Kedy sa bude rekonštruovať základná škola?

Som smutný z toho, že doteraz neprišlo k rekonštrukcii základnej školy (ďalej ZŠ) a neboli urobené pragmatické činy k získaniu nenávratného príspevku. Veď ešte predchádzajúce vedenie mestského úradu (MÚ) v r. 2004 požiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na rekonštrukciu ZŠ vo výške 77 941 582 Sk. Dôvodom neschválenia tejto žiadosti bolo to, že žiadosť
neobsahovala prílohu „Položkový rozpočet“. (Údaj mám z MVaRR SR.) Mesto zaplatilo za spracovanie projektu pre vydanie stavebného povolenia 593 572 Sk architektonickému ateliéru BP Piešťany. (Údaj mám z MÚ.)
V rámci výzvy Regionálneho operačného programu (ROP) MVRR SR vyhlásenej 21. 1. 2008 mesto Brezová požiadalo o NFP vo výške 96 910 188 Sk s názvom „9/18 tr. ZŠ Dolné lúky, ktorá bola zaregistrovaná na MVaRR SR 23. 6. 2008. Predmetná žiadosť so zdôvodnením neschválenia bola mestu Brezová odoslaná listom 30. 12. 2008. Dôvodom neschválenia žiadosti o NFP bola jej ekonomická neefektívnosť. Odporúčaná výška oprávnených nákladov na jedného žiaka školy v žiadosti o NFP Brezovej bola 205 318 Sk. Odporúčaná výška nákladov na jedného žiaka ZŠ v čase trvania výzvy (21. 1. 2008 – 24. 10. 2008) sa nemenila a bola stanovená v rozmedzí 30 000 – 70 000 Sk. (Údaje mám z MVaRR SR.)
V dôsledku skutočnosti, že v Novinkách spod Bradla nebola ochota zverejniť moje otázky k danej problematike a ani mesto mi písomne neodpovedalo, požiadal som 2-krát mesto v zmysle zákona č. 211/2000 o informácie. Uvádza sa v nich, že prepracovanie projektu rekonštrukcie ZŠ bolo dohodnuté so spracovateľom pôvodného projektu a dohodnutá cena bola 1 183 276 Sk. Dôvody neposkytnutia NFP je nesúlad cieľov projektového zámeru s cieľmi príslušného opatrenia Regionálneho operačného programu.

ĎURIŠ Jozef, Partizánska ul.


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 2098 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server