2007_07(júl)

Názory, komentáre - júl 2007

Vážená redakcia,
inšpiroval som sa Vašou poznámkou v poslednom čísle našich Noviniek o nedostatku postrehov pre rubriku Názory / komentáre. Som už dôchodca – záhradkár, organizovaný v osade Pod Bradlom a chcem uviesť niekoľko postrehov získaných pri každodenných vychádzkach do záhrady.


Postreh číslo 1
Priestory nad cestou na Družstevnej ulici (kosenie, vyhrabávanie) udržujú technické služby. Priestory pri 4-bytovkách pod cestou udržujú zatiaľ obyvatelia týchto domov. Kto však má udržiavať poriadok v priestoroch pri blokoch garáží? Technické služby, alebo majitelia garáží? A prečo tak nekonajú?! Burina a tráva presahujúca aj 1 m nie sú výnimkou. Vytvára to na našej ulici veľmi nepriaznivý dojem, akoby sme bývali na vyhnálove!
Postreh číslo 2
V posledných rokoch naše mesto vybudovalo celý rad veľmi potrebných a často i nákladných chodníkov pre zlepšenie komunikačných ťahov našich spoluobyvateľov. Myslím si, že sa v tejto aktivite pozabudlo na nás, ktorí pri prechode z našej ulice na Myjavskú ulicu sme nútení prechádzať po Bukovskej ceste. Chodníka tam nemáme a pri nepriaznivom počasí, ak nechceme ohrozovať premávku na ceste, mažeme sa na krajnici, alebo sa cez zimu brodíme v odhrnutej brizganici. Pritom by išlo o cca 30 – 40 m chodníka zo Štúrovej ulice po blok garáží, pred ktorými je už aká-taká spevnená plocha. Poslúžilo by to nielen obyvateľom našej ulice, ale i majiteľom garáží, cestujúcim z autobusovej zástavky do práce, návštevníkom predajne Stavebniny, pracovníkom PD i záhradkárom za Stavebninami.
Postreh číslo 3
V rámci protipovodňových opatrení vybudovalo naše mesto na ceste pod cintorínom prepotrebné záchytné rigoly na zachytávanie prívalových vôd a nečistôt. Záchytný rigol pri kostole je však z 30% totálne zanesený, takže pri búrke sa stáva, že je nefunkčný a všetka voda sa valí do križovatky. Ešteže nás prívalové búrky v tomto roku obchádzajú! Druhý rigol pri dome smútku je nefunkčný, ale ťažké kamióny pri zimných šmykľaviciach povytrhávali z neho kotviace skrutky a spojovacie elementy, takže je len otázka času, kedy nejaký dobrodruh zarobí na kovovom šrote. Pripevnime preto konštrukciu skôr, ako zmizne!
Postreh číslo 4
Keď členovia nášho sadu boli v mladšom veku, pravidelne a organizovane sa zúčastňovali na budovaní akcií Z (zdravotné stredisko, dom smútku, pálenica), ako i na skrášľovacích akciách (niekoľkoročné strihanie stromčekov na námestí a Hornom rade, výsadba brezovej aleje pri hlavnom potoku...). Na druhej strane prašnú a blatovú cestu od kostola až do tehelne nám mesto spevnilo asfaltovým kobercom, čím podstatne zlepšilo prístup do našich sadov či už peším, bicyklistom, ale i osobným autám a komunikácia slúžila ku spokojnosti už niekoľko desaťročí. Markantné zhoršenie komunikácie nastalo po zavedení pravidelnej dennej kamiónovej dopravy do rozširujúcej sa fy v tehelni. Cesta nebola budovaná na takýto štýl dopravy a nepriaznivé účinky sa už prejavujú v praskaní a vylamovaní vozovky, takže ak nepríde k okamžitej náprave, budeme znovu chodiť po prachovej a blatovej ceste. Je treba primäť majiteľa cesty, resp. majiteľa fy v tehelni, aby spevnil a čiastočne rozšíril povrch vozovky. Áno, kompetentní možno vyhlásia: „Všetko sa vyrieši vybudovaním pripravovaného obchvatu mesta“. Lenže ja som počul o pripravovanej preložke cesty z fortne buď cez Baranec, alebo vyústenie pri rím. kat. kostole ešte keď som končil meštianku a odvtedy je už viac ako 50 rokov. Verím, že pripravovaná koncepcia nebude mať takéto pokračovanie. I pri najoptimistickejších predpokladoch však skôr ako o 5-6 rokov s vybudovaním obchvatu nemôžeme rátať, a tak je potrebné neodkladne komunikáciu od domu smútku do tehelne opraviť!
Postreh číslo 5
Ale nie, už stačilo! Budem rád, ak sa niekto s uvedenými postrehmi bude zapodievať a ešte radšej, ak sa problémy budú postupne aj riešiť nielen ku spokojnosti obyvateľov Družstevnej ulice, záhradkárov, ale aj ostatných spoluobčanov.
 
S úctou Martin Valko senior

Spomienka na Miloslava Michálka
 
Neúprosne plynúci čas nás neprekonateľnou vzdialenosťou piatich rokov oddelil od úmrtia nášho rodáka Miloslava Michálka, ktorého činnosť pre naše mesto kvôli viacerým zhodám okolností nebola, dovoľujeme si tvrdiť, pri príležitosti jeho smrti zhodnotená. I keď u neho išlo väčšinou o drobnú organizátorskú prácu vo viacerých oblastiach, predsa len splaťme touto spomienkou náš dlh.
Miloslav Michálek sa narodil 11. 3. 1933 v našom meste v dome na dnes už neexistujúcom Hornom rade. Detstvo a mladosť prežil na hornom okraji Brezovej Za pivovárom spolu s piatimi súrodencami. Po skončení základnej školy sa učil v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom, kde krátko aj pracoval. Po absolvovaní vojenčiny sa vrátil na Brezovú a začal pracovať v podniku Kovové tkaniny. S týmto podnikom bol zviazaný prakticky celý jeho pracovný život. Z kovoobrábača sa postupne vypracoval na majstra a vedúceho nástrojárne, pritom aj študoval. Veľkú organizátorskú prácu vykonal ako odborový funkcionár zaisťovaním najrozličnejších akcií a činností, napr. rekreačných a zájazdových, ale i rozlúčkami na pohreboch. Venoval sa aj športu, najprv ako aktívny futbalista a neskôr športový funkcionár. Keď na Brezovú dorazilo záhradkárstvo, pridal sa, patril medzi jeho priekopníkov a venoval sa aj tu organizátorskej a osvetovej činnosti.
Po založení odborného učilišťa spojil svoje účinkovanie s ním, ako dlhoročný zástupca riaditeľa napomáhal jeho rozvoju a vybudovaniu na modernú školu. Popri svojich pracovných povinnostiach bol ochotný pomôcť všade, kde bolo treba, kde ho o to požiadali. Takto vykonal plno drobnej, často nedocenenej i neocenenej práce v prospech ľudí, mesta, záujmových organizácií. Bolo veľkým šťastím pre naše mesto, že takýchto nezištných ľudí malo viac, poznali ste ich i poznáte.
Spokojnej staroby, ktorú už mohol mať pre seba, si Miloslav Michálek veľa neužil. Po ťažkej chorobe zomrel 22. 8. 2002. Ak si uvedomujeme, čo všetko robil, venujme mu svoju spomienku.
/mm/

[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 13. 08. 2007 | 3394 x prečítané | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server