2008_02(február)

NÁZORY / KOMENTÁRE Výzva

Úlohy a problémy, ktoré rieši v našom meste mestský úrad a mestské zastupiteľstvo, by nemali byť ľahostajné žiadnemu občanovi mesta. Uskutočňujú sa mesačne tzv. poslanecké dni. Občania môžu byť prítomní i na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Týchto akcií sa však ľudia zúčastňujú poskromne. Pritom však v debatách pri náhodných stretnutiach sú rozširované rôzne informácie, niekedy skreslené alebo vytiahnuté z kontextu danej záležitosti. Súčasná primátorka mesta vo svojich vystúpeniach pred voľbami načrtla svoj volebný program. Život však

prináša nové skutočnosti, ktoré sa nedajú vždy predvídať. Niečo sa musí realizovať na základe daného vývoja skôr, iné neskoršie, niečo urýchlene, s čím sa nepočítalo. U ľudí prirodzene vzniká potom neistota, pochybnosti v tom, či zastupiteľstvo a primátorka konajú správne, či volia optimálne riešenia pri svojich rozhodnutiach. Časť činnosti mestského úradu i zastupiteľstva je zverejňovaná v Novinkách spod Bradla. Žiaden článok v novinách však nenahradí konkrétny priamy styk s občanmi.
Preto si myslím, dokonca som presvedčený, že stretnutie občanov mesta s primátorkou, vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a poslancami by bolo prínosom. Občania v priamom styku môžu klásť rôzne otázky na nejasnosti, podnety. Je to príležitosť hlavne pre primátorku fundovane odpovedať, presvedčiť občanov o tom, že čo koná vo funkcii primátorky robí s najlepším úmyslom v prospech mesta a občanov. Verím, že takéto stretnutia pomôžu vzájomnej dôvere, pochopeniu a mali by sa uskutočňovať aspoň raz ročne.
P.S. Ak sa primátorka rozhodne uskutočniť takéto stretnutie, zúčastnime sa ho!
Duriš Jozef, Partizánska ul.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.   
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

 | Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2454 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server