2008_08(august)

Prváci a piataci podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu

pre zväčšenie kliknite na obrázokS účinnosťou od 1. septembra 2008 sa výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach uskutočňuje podľa dvoch výchovno-vzdelávacích programov - podľa Štátneho vzdelávacieho programu (vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách) a podľa školského vzdelávacieho programu. Ten je základným dokumentom konkrétnej školy. Školský vzdelávací program predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní, pretože umožní posilniť autonómiu školy a vytvorí priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa špecifického zamerania školy,

 potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov a ďalších zainteresovaných. Keďže Štátny vzdelávací program uzrel svetlo sveta až na konci predchádzajúceho školského roka, pred vedením každej školy stála neľahká úloha - vytvoriť vlastný školský vzdelávací program do začiatku tohto školského roka, tzn. počas prázdnin. Pedagógovia teda nastupovali do práce skôr, ako boli zvyknutí po minulé roky, a pod odborným vedením pána riaditeľa Klandúcha a zástupkýň Gavlasovej a Osuskej boli pre našu školu vytvorené tri ucelené programy - pre I. stupeň, pre II. stupeň a zvlášť pre ŠKD - pričom sa podrobne rozpracovával každý učebný predmet. Pre tohtoročných piatakov to znamená, že sa im učivo buď výraznejšie zredukovalo (napr. slovenský jazyk, zemepis), alebo sa bude preberať úplne iným systémom (napr. prírodopis), alebo im pribudla časová dotácia na predmet (telesná výchova), resp. pribudol nový predmet v ročníku (občianska výchova, informatika), ba dokonca sa predmet z rozvrhu na tento školský rok úplne vytratí (technická výchova). Prváčikovia síce mali štátom znížený počet hodín slovenského jazyka, ale naša škola využila možnosť navýšenia voliteľnými hodinami. Každý žiak prvého ročníka absolvuje 9 hodín týždenne materinského jazyka, 2 hodiny anglického jazyka, hodina sa pridala aj výtvarnej výchove, telesnej výchove. V matematike je učivo trošku zredukované a bývalá prvouka sa nahradila prírodovedou (hoci len každý druhý týždeň po 1 hodine).
Pedagogickým princípom pre našu školu v školskom vzdelávacom programe je tvorivosť, tzn. škola spravidla nepredkladá žiakom hotové výsledky a poznatky k osvojeniu, ale vedie ich k tomu, aby všetko nové, pokiaľ sa to dá, získavali na základe činností, pozorovania, pokusov - na základe objavovania. Uvedeným spôsobom budú pracovať predovšetkým žiaci 1. a 5. ročníka, ostatní žiaci pokračujú podľa učebných plánov a učených osnov schválených podľa doterajších predpisov pre základné školy.
Od nového školského roku 2008/2009 si budeme musieť zvyknúť aj na nové pojmy, pretože v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v ZŠ sa poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1, začínajúc 1. ročníkom a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2, začínajúc 5. ročníkom. Stupne vzdelania získané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov zostávajú nedotknuté.

J. Reptová

Súvisiace články:
Pozerajte našimi očami (23.12.2009)
Naše rozprávkovo (23.12.2009)
MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Obzrime sa za šk. rokom 2008/09 (18.09.2009)
Prvýkrát pod novým vedením (18.09.2009)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika putovala na ZŠ Brezová (20.06.2009)
Rozvíjame talent a tvorivosť (20.06.2009)
Brezovské atletické hry (20.06.2009)
Zápis budúcich prváčikov (22.02.2009)
Zaostrené na správanie (22.02.2009)
Predškoláci u prvákov (22.02.2009)
Slepá ulica... alebo stop závislostiam (20.12.2008)
Voda je náš kamarát (19.12.2008)
Literárne tvorivé dielne v základnej škole (16.11.2008)
Ocenenie interpretácie našich ôsmakov (17.10.2008)
Deň eura v základnej škole (17.10.2008)
Od septembra bez mobilov (18.09.2008)
Školské povinnosti a ranné vstávanie v plnom prúde (18.09.2008)
Ukončenie školského roka (16.07.2008)
Široko-ďaleko jediní (15.06.2008)
Čestné uznanie žiakom VII. A od Ministerstva školstva SR (15.06.2008)
Dvestotisíc pre ZŠ prekážkovým behom (15.06.2008)
Poďakovanie (15.06.2008)
Budú z nás novinári (15.06.2008)
Poďakovanie (17.05.2008)
Od povestí k rozprávkam (18.04.2008)
Nie je tabuľa ako tabuľa (18.04.2008)
Sympózium nádejných lekárov (18.04.2008)
Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009 (14.02.2008)
Super návšteva z Očovej (14.02.2008)
Stretnutie generácií (14.02.2008)
Už sa vody nebojíme (14.02.2008)
Kresbou proti diskriminácii (21.12.2007)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách (21.12.2007)
Vysypané z aktovky ZŠ (21.12.2007)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole (15.11.2007)
Strašiškola (15.11.2007)
Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov) (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (doplnenie) (12.10.2007)
Začali sme exkurziou u južných susedov (13.09.2007)
Vo vynovených priestoroch (13.09.2007)
Maľovali sme priamo na jarmoku (13.09.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie) (13.08.2007)
Vysypané z aktovky prvostupniarov (23.07.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu do školy (23.07.2007)
Takto sa učíme (23.07.2007)
Stretávka po 40-tich rokoch (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 3496 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: J. Reptová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server