2008_05(máj)

Široko-ďaleko jediní

pre zväčšenie kliknite na obrázokIniciatíva za digitálne školy testuje možnosť využitia anglického digitálneho obsahu v slovenských podmienkach. Ide o školské vzdelávacie programy v digitálnej podobe, ktoré by mali byť súčasťou školskej reformy u nás. Digitálne kurikulum Planéta vedomostí patrí k najkomplexnejšie spracovaným produktom na svete - obsahuje viac ako 70 000 multimediálnych obrazoviek s animáciami, simuláciami, videami, audionahrávkami, interaktívnymi cvičeniami, slovníkmi a výkladovými textami pre prírodovedné predmety.

Do testovania anglického produktu je zapojených len 7 pilotných škôl v rámci celej SR, z toho 4 bratislavské. ZŠ v Brezovej pod Bradlom už 27. mája 2008 mala jednu z prvých prezentácií v praxi.
Otvorené ukážkové vyučovacie hodiny mali byť pripravené interdisciplinárne, tzn. jedna téma rozpracovaná z pohľadu učiteľa chémie, biológie, fyziky či matematiky. Téma, ktorú si zvolili naši vyučujúci, poskytla možnosť prezentácie biológie, fyziky a hudobnej výchovy. Žiaci si tak ozrejmili učivo o uchu z hľadiska anatomického, biologického (Mgr. Eliška Reptová), fyzikálneho (Mgr. Kristína Fajnorová) i umeleckého (Mgr. Anna Kmeťová).
Ukážkovú hodinu sledovali prizvaní hostia z médií (Slovenský rozhlas, miestna televízia, mediálno-reklamná agentúra), z organizátorov - vyzývateľov (firma AGEMSOFT, Iniciatíva za digitálne školy), zástupcovia mesta (p. Ušiaková, p. Gavlas) a školy. Po vzhliadnutí ukážkovej hodiny, na príprave ktorej sa podieľali aj naše angličtinárky, sa prítomným prihovoril pán riaditeľ Mgr. Miloš Klandúch a pozval ich na nasledujúcu tlačovú besedu, na vzájomné odovzdanie skúseností a bezprostredných dojmov. Tešia nás nielen veľmi pozitívne, pochvalné ohlasy na odvedenú prácu našich vyučujúcich pri overovaní niečoho úplne nového v školstve, ale najmä možnosť byť medzi málo vyvolenými, ktorí sa môžu spolupodieľať na školskej reforme.

Jana Reptová


Súvisiace články:
Pozerajte našimi očami (23.12.2009)
Naše rozprávkovo (23.12.2009)
MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Obzrime sa za šk. rokom 2008/09 (18.09.2009)
Prvýkrát pod novým vedením (18.09.2009)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika putovala na ZŠ Brezová (20.06.2009)
Rozvíjame talent a tvorivosť (20.06.2009)
Brezovské atletické hry (20.06.2009)
Zápis budúcich prváčikov (22.02.2009)
Zaostrené na správanie (22.02.2009)
Predškoláci u prvákov (22.02.2009)
Slepá ulica... alebo stop závislostiam (20.12.2008)
Voda je náš kamarát (19.12.2008)
Literárne tvorivé dielne v základnej škole (16.11.2008)
Ocenenie interpretácie našich ôsmakov (17.10.2008)
Deň eura v základnej škole (17.10.2008)
Od septembra bez mobilov (18.09.2008)
Školské povinnosti a ranné vstávanie v plnom prúde (18.09.2008)
Prváci a piataci podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu (18.09.2008)
Ukončenie školského roka (16.07.2008)
Čestné uznanie žiakom VII. A od Ministerstva školstva SR (15.06.2008)
Dvestotisíc pre ZŠ prekážkovým behom (15.06.2008)
Poďakovanie (15.06.2008)
Budú z nás novinári (15.06.2008)
Poďakovanie (17.05.2008)
Od povestí k rozprávkam (18.04.2008)
Nie je tabuľa ako tabuľa (18.04.2008)
Sympózium nádejných lekárov (18.04.2008)
Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009 (14.02.2008)
Super návšteva z Očovej (14.02.2008)
Stretnutie generácií (14.02.2008)
Už sa vody nebojíme (14.02.2008)
Kresbou proti diskriminácii (21.12.2007)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách (21.12.2007)
Vysypané z aktovky ZŠ (21.12.2007)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole (15.11.2007)
Strašiškola (15.11.2007)
Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov) (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (doplnenie) (12.10.2007)
Začali sme exkurziou u južných susedov (13.09.2007)
Vo vynovených priestoroch (13.09.2007)
Maľovali sme priamo na jarmoku (13.09.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie) (13.08.2007)
Vysypané z aktovky prvostupniarov (23.07.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu do školy (23.07.2007)
Takto sa učíme (23.07.2007)
Stretávka po 40-tich rokoch (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3442 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server