2008_08(august)

Spomíname

Dňa 3. júla 2008 uplynulo 37 rokov od smrti nášho otca Jána Šandora a 4. augusta sme si pripomenuli jeho nedožitých 83 rokov. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Oľga a Anna s rodinami.


Do večnosti odišiel si spať,


pre zväčšenie kliknite na obrázokzaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
So smútkom v srdci sme si 19. 8. 2008 pripomenuli prvé výročie smrti manžela, otca, starého otca, syna, brata Jána Závodného.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.


Keď zhasne jasná hviezda,
presmutno zostane tým, ktorým svietila.
Aj keď jasná hviezda zhasla,
láska a živé spomienky na Teba v našich srdciach stále žiaria.
Dňa 30. 8. 2008 sme si pripomenuli nedožitých 75 rokov našej milej susedky pani Márie Bekešovej, ktorá nás po ťažkej zákernej chorobe navždy opustila.
V tichu zamyslenia a smútku si na ňu spomínajú jej najdrahší a susedka s dcérkou.


pre zväčšenie kliknite na obrázokUž 5 rokov je za nami,
čo nepočujeme tvoj hlas,
zostávaš medzi nami
a spomienky žijú v nás.
Dňa 5. 9. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec, prastarý otec Ján Sládek z Brezovej pod Bradlom.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokČas rýchlo plynie,
spomienky zostávajú,
ku tvojmu hrobu
najbližší prichádzajú...
Dňa 5. septembra 2008 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia môjho manžela, otca, starého otca, pána Štefana Kolárika.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou manželka, deti s rodinami a sestra s rodinou.


pre zväčšenie kliknite na obrázokUž nepočuť tvoj hlas,
neprídeš už medzi nás.
Už tridsaťpäť rokov spíš svoj večný sen,
nám zostala na teba spomienka len.
Dňa 10. 9. 2008 uplynulo 35 rokov od smrti nášho drahého otca, starého otca a dedka Martina Mikulinu.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Spomína dcéra Eva s manželom, vnuci a vnučka s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 15. septembra 2008 uplynie prvé výročie , čo nás navždy opustila naša teta, švagriná, priateľka Alžbeta Michalatová. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. Z láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina a priatelia.


pre zväčšenie kliknite na obrázokNebolo mi dopriate
s Vami ďalej byť,
nebolo lieku, abych mohol žiť.
Neplačte a nechajte ma
kľudne spať, i bez sĺz
je možno spomínať.
Dňa 25. septembra 2008 uplynú dva roky od smrti nášho drahého manžela, otca a starého otca Jána Chvašťulu.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Neplačte

Súvisiace články:
Spomíname (18.05.2010)
Spomíname (23.03.2010)
Spomienka (23.02.2010)
Spomienka - J. Kriško, V. Ivanová (19.01.2010)
Spomienka - A. Poliaková (11.01.2010)
Spomienka - S. Malek (11.01.2010)
Spomienka - Tomášiková, Tomášik (11.01.2010)
Spomienka - J. Kopták (11.01.2010)
Spomienka - J. Buksa (11.01.2010)
Spomíname (23.12.2009)
Spomíname (06.11.2009)
Spomíname (20.10.2009)
Spomíname (18.09.2009)
Spomíname (17.08.2009)
Poďakovania (17.07.2009)
Spomíname (17.07.2009)
Spomíname (20.06.2009)
Odišiel priskoro (06.05.2009)
Spomíname (06.05.2009)
Za priateľom (22.04.2009)
... na rozlúčku (22.04.2009)
Spomíname (22.04.2009)
Za pani Poliakovou (17.03.2009)
Spomíname (17.03.2009)
Spomíname (22.02.2009)
Nepoznáš hodiny ani dňa... (22.02.2009)
Za priateľmi (19.12.2008)
Spomíname (19.12.2008)
Spomíname (16.11.2008)
Spomíname (17.10.2008)
Spomíname - Griechenbaum, Valjan, Galajda (02.10.2008)
Spomíname - Š. Babiarová (30.09.2008)
Spomíname - A. Fajnorová (30.09.2008)
Spomíname - D. Gondálová (30.09.2008)
Spomíname - A. Frýdl (30.09.2008)
Spomíname - F. Danko (30.09.2008)
Spomíname - M. Minárčiný (30.09.2008)
Spomíname (13.08.2008)
Spomíname (03.07.2008)
Spomíname (M. Pagáč, Š. Chvaštula) (30.06.2008)
Spomíname (Pavel Halabrín) (30.06.2008)
Spomíname (15.06.2008)
Spomíname (17.05.2008)
Poďakovania (17.05.2008)
Spomíname (17.04.2008)
Spomíname (15.03.2008)
Spomíname (13.02.2008)
Spomíname (21.12.2007)
SPOMÍNAME (14.11.2007)
Spomíname (31.10.2007)
Spomienka (31.10.2007)
Spomienka (31.10.2007)
Spomíname (september) (12.10.2007)
Spomíname (august 2007) (13.09.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 1925 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server