2008_06(jún)

Ukončenie školského roka

Už 27. júna si 428 žiakov ZŠ prevzalo z rúk svojich triednych učiteliek a učiteľov koncoročné vysvedčenie, výsledok práce za školský rok 2007/2008. Samotnému odovzdávaniu vysvedčení predchádzalo slávnostné zhromaždenie na školskom ihrisku žiakov prvého i druhého stupňa. V prítomnosti pani primátorky A. Dankovej, vedúcej oddelenia školstva E. Ušiakovej a predstaviteľov ev. a. v. cirkvi sa ako prvý prihovoril riaditeľ ZŠ Miloš Klandúch.
Zagratuloval usilovným prváčikom, ktorí "už viac nebudú potrebovať šlabikár, slávnostne ho totiž odovzdali a v


 sladkej verzii dokonca zjedli". S radosťou skonštatoval, že na I. stupni nie je neprospievajúci žiak. Na II. stupni si 25 žiakov zaslúžilo vysvedčenie so samými jednotkami, naopak - 13 žiakov nepracovalo dostatočne a len deviati budú mať možnosť opravy na konci augusta. Za vážne porušovanie školského poriadku boli trinástim žiakom udelené znížené známky zo správania: 8 dvojok, 4 trojky a 1 štvorka. Najrozsiahlejšou časťou, čo nás veľmi teší, bolo odmeňovanie úspešných jednotlivcov a kolektívov počas uplynulého školského roka v rôznych vedomostných, umeleckých i športových súťažiach. Po prvýkrát bol udelený titul Premiant školy (podmienkami boli slušné správanie, aktívny prístup k povinnostiam a reprezentácia školy), a to Petrovi Dobročanovi z 9. A. Vyučujúci sa zhodli aj pri výbere Najlepšieho športovca roka, ktorým sa stal Marek Michálek z 8. C.

Dnešný výnimočný deň
je náš dávny tajný sen.
Za ten čas, čo sme tu boli,
sme sa mnohé naučili.
Každá jedna hodina
bola pre nás fajn, príma.
Nech si váži každý z vás
námahu, čo mali z nás.

Každý jeden žiak či žiačka,
prvák, druhák či piatačka,
nech si k srdcu zoberie
snahu, smútok, trápenie,
ktoré s nami prežívali,
aj tak nás však radi mali.
Za to vám dnes ďakujeme,
nikdy viac nezabudneme.

Touto originálnou piesňou sa deviataci (presnejšie dievčatá z 9. A) poďakovali vyučujúcim a rozlúčili sa so základnou školou. Pán riaditeľ im zaprial veľa úspechov na stredných školách a zdôraznil význam zodpovednosti v ich ďalšom živote. Pred záverečným želaním príjemných prázdnin sa v mene všetkých pedagógov poďakoval a rozlúčil s p. učiteľkou Jelínkovou, ktorá odchádza na nové pôsobisko. V znamení rozlúčky bol i príhovor ev. pani farárky Mosnej.
Žiaci i pedagógovia si teraz vychutnávajú prvé dni voľna. Zaslúžene - jedni i druhí - veď "len vy sami viete, koľko práce stojí každý jeden žiak..." s uznaním pripomenula vo svojom príhovore pani primátorka.

J. Reptová

Súvisiace články:
Pozerajte našimi očami (23.12.2009)
Naše rozprávkovo (23.12.2009)
MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Obzrime sa za šk. rokom 2008/09 (18.09.2009)
Prvýkrát pod novým vedením (18.09.2009)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika putovala na ZŠ Brezová (20.06.2009)
Rozvíjame talent a tvorivosť (20.06.2009)
Brezovské atletické hry (20.06.2009)
Zápis budúcich prváčikov (22.02.2009)
Zaostrené na správanie (22.02.2009)
Predškoláci u prvákov (22.02.2009)
Slepá ulica... alebo stop závislostiam (20.12.2008)
Voda je náš kamarát (19.12.2008)
Literárne tvorivé dielne v základnej škole (16.11.2008)
Ocenenie interpretácie našich ôsmakov (17.10.2008)
Deň eura v základnej škole (17.10.2008)
Od septembra bez mobilov (18.09.2008)
Školské povinnosti a ranné vstávanie v plnom prúde (18.09.2008)
Prváci a piataci podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu (18.09.2008)
Široko-ďaleko jediní (15.06.2008)
Čestné uznanie žiakom VII. A od Ministerstva školstva SR (15.06.2008)
Dvestotisíc pre ZŠ prekážkovým behom (15.06.2008)
Poďakovanie (15.06.2008)
Budú z nás novinári (15.06.2008)
Poďakovanie (17.05.2008)
Od povestí k rozprávkam (18.04.2008)
Nie je tabuľa ako tabuľa (18.04.2008)
Sympózium nádejných lekárov (18.04.2008)
Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009 (14.02.2008)
Super návšteva z Očovej (14.02.2008)
Stretnutie generácií (14.02.2008)
Už sa vody nebojíme (14.02.2008)
Kresbou proti diskriminácii (21.12.2007)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách (21.12.2007)
Vysypané z aktovky ZŠ (21.12.2007)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole (15.11.2007)
Strašiškola (15.11.2007)
Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov) (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (12.10.2007)
Fantastická atletická jeseň (doplnenie) (12.10.2007)
Začali sme exkurziou u južných susedov (13.09.2007)
Vo vynovených priestoroch (13.09.2007)
Maľovali sme priamo na jarmoku (13.09.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie) (13.08.2007)
Vysypané z aktovky prvostupniarov (23.07.2007)
Zo školy do regiónu, z regiónu do školy (23.07.2007)
Takto sa učíme (23.07.2007)
Stretávka po 40-tich rokoch (23.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4449 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: J. Reptová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server