2008_06(jún)

Z rokovania mestskej rady

MsR sa 30. 5. 2008 zaoberala:
- žiadosťou o zvolanie zasadnutia MsZ, ktorú podpísalo 7 poslancov MsZ. Jediným bodom rokovania MsZ mala byť zmena zriaďovateľa Združenej strednej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 1, Brezová pod Bradlom. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková vysvetlila, že podľa zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení MsZ nemá zákonom dané kompetencie na to, aby mohlo rokovať a prijať uznesenie o zmene zriaďovateľa Združenej strednej školy M. R. Štefánika tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti. Zriaďovateľom Združenej strednej školy M. R. Štefánika je VÚC Trenčín.

MsR sa 12. 6. 2008 zaoberala:
- prípravou materiálov na tretie mimoriadne zasadnutie MsZ 13. 6. 2008,
- na základe podmienok uvedených v OVS č. 40/2008 - predaj bytu č.10 v dome č.414 v Brezovej pod Bradlom po otvorení 4 obálok doručených v stanovej lehote a na základe výšky ponúknutých cien záujemcov odporučila MsZ odpredať horeuvedený byt Miroslavovi Kakašovi, Znievska 11, 851 06 Bratislava z dôvodu najvyššej ponúknutej ceny,
- na základe podmienok uvedených v OVS č.37/2008 - odpredaj pozemku, odčlenená časť parcely registra E číslo 49981/1 o výmere 10 m² po otvorení jedinej v lehote doručenej obálky odporučila MsZ odpredať uvedenú časť pozemku za ponúknutú cenu p. Fedorovi Mikulčíkovi, Družstevná ul.7, Brezová pod Bradlom,
- na základe podmienok uvedených v OVS č. 25/2008 – odpredaj nebytového priestoru v prízemí obytného domu s.č. 568 po otvorení jedinej v lehote doručenej obálky neodporučila MsZ odpredať nebytový priestor na Hornom rade,
- návrhom na zloženie komisie, ktorá bude vyhodnocovať návrhy OVS na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvateľstva teplom a teplou úžitkovou vodou a odporúča MsZ schváliť komisiu v nasledovnom zložení: Ing. Michal Maťaš, Csc, Ing. Ľubor Kučák,CSc, JUDr. Anna Danková, Ing. Ľuboš Valášek, Ing. Milan Malek, Ing. Pavel Večeřa, Ing. Igor Papánek, Ing. Jozef Vittek, Jiří Bartoš,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková vyjadrila ochotu podporiť založenie spoločnosti s. r.o. na prevádzkovanie strednej školy, ak o to zakladatelia požiadajú, objasnila celú problematiku návrhu zakladania a.s. na prevádzkovanie strednej školy,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková informovala o zaradení Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky medzi pripravované kultúrno-spoločenské podujatia v septembri 2008,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková požiadala o stanovisko k účasti oficiálnej delegácie mesta v rámci partnerstva s Paulhan.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 1955 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server