2007_05(máj)

Z rokovania MsZ 26. 4. 2007

Primátorka mesta JUDr. Anna Danková privítala prítomných na štvrtom riadnom zasadnutí MsZ (účasť 11 poslancov) a predložila návrh programu rokovania. Vzhľadom na to, že program rokovaní mestského zastupiteľstva býva náročný, poslanci MsZ odsúhlasili začiatok ďalších rokovaní MsZ už na 13.00 hod.


Správu o činnosti mestskej rady za obdobie od 29. 03. do 26. 04. 2007, ktorú predniesol Ing. Ľuboš Valášek, a správu o plnení prijatých uznesení MsZ dňa 29. 03. 2007, s ktorou oboznámila primátorka mesta, zobrali poslanci na vedomie.
Dôležitým bodom rokovania bol návrh na I. zmenu rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili (bližšie samostatný článok). Správu o činnosti mestskej polície, ochrane verejného poriadku a priestupkovosť za rok 2006 v Brezovej pod Bradlom, ako aj doplňujúce štatistické informácie vypracoval Bc. Maroš Sadák, náč. MsP. Okrem iného poukázal na stúpajúcu agresivitu mládeže, užívanie drog, problém šikanovania, nárast majetkových deliktov a pod., vyzdvihol výhody zriadenia kamerového systému a dobrú spoluprácu s Obvodným odd. PZ v meste.
 
Hospodárenie v spoločnostiach so 100 % účasťou majetku mesta - Mestské lesy s.r.o. a Reštaurácia „U Sváka Ragana“ spol. s r.o. predložili konatelia spoločností. MsZ zobralo na vedomie informácie o hospodárení v spoločnostiach a odporúča konateľom spoločností vypracovať podnikateľský zámer. Po prerokovaní dvoch žiadostí spoločnosti ŠVS BRADLAN, a.s. Brezová pod Bradlom o poskytnutie finančných príspevkov MsZ neschválilo požadované finančné príspevky, avšak schválilo finančnú dotáciu vo výške 48.000,- Sk na rekonštrukciu detského bazéna.
V bode „Rôzne“ boli podané informácie o uskutočnení kultúrno - spoločenských podujatí v meste – 40. výr. založenia FS Brezová, regionálna spomienka pri príležitosti 88. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika na Bradle.
 
Terézia Malková

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2595 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server